Ribari traže poticaje kao prije ulaska Hrvatske u EU

ribarica

ribarica

Osamnaesti suret ceha ribara Hrvatske obrtničke komore u Hvaru završen je danas usvajanjem zaključaka kojima se traži da se u iduće tri godine nastave isplaćivati poticaji u ribarstvu kao do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, to jest zatražili su pomoć države u prevladavanju poteškoća s kojima se hrvatski ribari suočavaju.

“Tražimo od resornog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da do 1. studenoga 2013. godine podnese zahtjev Komisiji EU da se u iduće tri godine nastave isplaćivati poticaji u ribarstvu na način kako je to bilo do ulaska Hrvatske u EU, tj. do 1. srpnja. Izostankom potpora hrvatski ribari stavljeni su u neravnopravni položaj u odnosu na ribare susjednih država i nužna je pomoć države bilo u obliku potpora, poticaja ili kompenzacija”, navodi se u zakljčcima.

Ribari također traže da se za mreže potegače omogući otkup ako se kroz planove upravljanja njima ne bude moglo ekonomski opravdano ribariti.

“Tražimo da se za sve proizvode ribarstva, posebice za ribu iz ulova, uzgoja i školjke primjenjuje stopa PDV-a od 10 posto”, zakljčili su ribari na skupu u Hvaru.

Ribarima koji trajno izlaze iz ribolova, navode u zaključcima, treba osigurati prednost pri dobivanju koncesije za bavljenje marikulturom ako se preorijentiraju na to.

“Tražimo da Ministarstvo poljoprivrede, kao resorno ministarstvo za sektor ribarstva, a zbog isprepletene nadležnosti više ministarstava (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo kulture, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo financija), koordinira međusobnu suradnju kod provedbe različitih projekata u ribarstvu (primjerice, predatori, sportske lučice, iskrcajna mjesta, beneficirani staž i dr.)”, stoji u zajključcima sa sureta ribara održanog u Hvaru.

Za trodnevnog 18. susreta ceha ribara HOK-a razmatrane su mogućnosti kako da se u idućem razdoblju poboljša poslovanje. Iznesene su poteškoće te prijedlozi ribara, predstavnika Ministarstva poljoprivrede, mjerodavnih institucija i ostalih sudionika.

Dogovoreno je da se sljedeći, 19. susret ribara održi u Zadarskoj županiji. (Glas Istre, Hina)