Prva samostalna izložba prof.dr.sc. Antuna Stipetića

Galerija U predvorju, Mihanovićeva 12, Zagreb,
Antun Stipetić
Prva samostalna izložba
od 16. 10. (u 19.00 sati) 12. 11. 2012.

 
Iz kataloga
Čitav Stipetićev opus nastajao je ranijih godina uz redovite radne obveze. U posljednje vrijeme druženje sa slikom je intenzivnije, mnogo je »tajni« fenomena slike otkriveno te su ostvarenja zrelija, likovno i motivski sadržajnija. Kasniji početak nije bio smetnja da Stipetićeva umjetnička vokacija dođe do izražaja. Poštuje klasičnu estetiku i etiku djela, njeguje tradicionalne vrijednosti slike, s vrlo solidno savladanom njenom zanatskom stranom gradnje, osnovom interpretativne svježine vidljive u silnicama boje i svjetla. Moru, onoj elementarnoj ljepoti stvaranja i stvorenog, ne može se odoljeti, no ni Stipetićev rodni ogulinski kraj nije lišen slikarske atraktivnosti, kao i jedan od simbola vezan uz njegovu profesiju, dokumentarno precizan prikaz lokomotive. Snaga stroja nosi izvjesnu dramatiku, kao i dramatsko pokrenuto svjetlo ekspresionističkog prizvuka uz stado ovaca. Rasponi su to Stipetićeve poetike koji osjeća i razumije da je umjetnost ponajprije radost, u činjeničnosti motiva i njegovoj prožetosti duhovnim.
Stanko Špoljarić, prof.

Prof.dr.sc. Antun Stipetić rođen je 1944. godine u Ogulinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pedagošku akademiju završio je u Karlovcu, a Građevinski fakultet u Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Nakon Hrvatskih željeznica zaposlio se kao redoviti profesor na Fakultetu prometnih znanosti gdje je radio do umirovljenja.