Program uz Dan planeta Zemlje u Grožnjanu


 
 
Gradska galerija Fonticus Grožnjan & Studio galerije Gasspar

DAN PLANETE ZEMLJE / Earth Day

Obilježavanje:
Grožnjan / Grisignana, Gradska lođa, 21. 04. 2012. godine (u 19.00 sati)
Program:
javna prezentacija

Iste kiše, isti vjetar / The same rain, the same wind
internacionalni, multikulturalni, multimedijalni, likovni projekt (pokrenut na Grožnjanu)
održan u Chiang Mai-u, Thailand, I – II. 2012. godine

– Projekcija slajdova: radovi, otvorenje, postav izložbe, boravak u Thailandu…
– Projekt će predstaviti kustos projekta Eugen Borkovsky i inicijator projekta Burhan Hadžialjević.
– Predstavljanje kataloga izložbe

-Očekuju se neki od učesnika projekta:
BiH:Nela Hasanbegović, Josip Mijić
Hrvatske: Hassan Abdelghani, Eugen Borkovsky, Burhan Hadžialjević, Robert Pauletta, Katja Restović,
Bojan Šumonja, Ivan Valušek,
GB: Gail Morris
Slovenije: Boštjan Potokar, Rene Rusjan, Andraž Šalamun
Srbije: Goran Denić, Marija Kauzlarić, Saša Pančić, Marko Tirnanić, Maja Budzarov & Predrag Sidjanin

 
glazbeni program:
 
– Duo Anita i Dante Marušić
– NEW RAIN – jazz band
Bogdan Sojič (udaraljke), Matej Kuželj (sax), Jan Gregorka (bas), Erik Marenče (sinth, piano)

O projektu:

Iste kiše, isti vjetar / The same rain, the same wind
internacionalni, multikulturalni, multimedijalni, likovni projekt

Učesnici, autori iz država:
Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Slovenija, Srbija,
Tajland, UK, USA.

Organizatori projekta: Udom Chimpukdee i Burhan Hadžialjević
Projekt menager: Burhan Hadžialjević
Kustos projekta: Eugen Borkovsky
Kustosi: Thailand: Sebastian Tayac; Singapur: Milenko Prvački
Postav izložbe: Eugen Borkovsky
Prijevod na GB: Mirko Božić (recenzije o autorima); Goran Denić (predgovor, uvod)
Fotografije: Kevin Landwer Johan, Hassan Abdelghani, E.V.B., autori
Domaćin: Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand
Realizirano: ART CENTER,Chang Mai, Thailand, siječanj / veljača 2012. godine

Umjetnici, učesnici projekta / Artists who participate in the project:
> BELGIUM: Jan Theo De Vleeschauwer
> BOSNIA & HERZEGOVINA: Nela Hasanbegović, Josip Mijić
> CROATIA, Hassan Abdelghani, Eugen Borkovsky, Burhan Hadžialjević, Robert Pauletta, Katja          Restović, Bojan Šumonja, Ivan Valušek
> JAPAN: Ikuo Eiso
> MALAYSIA: Ng Bee, Tang Yeok Khang
> NEW ZEALAND: Kevin Landwer Johan
> SERBIA: Goran Denić, Marija Kauzlarić, Saša Pančić, Marko Tirnanić, Maja Budžarov & Predrag Sidjanin
> SINGAPORE: Wee Lit, Toh Hun Ping, Milenko Prvacki, Delia Prvacki, Jeremy Sharma
> SLOVENIA: Damjan Komel, Boštjan Potokar, Rusjan & Potokar, Rene Rusjan, Andraž Šalamun
> THAILAND: Bumee Ronnachit, Cangkamano Boonpard, Chaiyakut Pongdej, Chimpukdee Udom,
Chaivut Ruamrudeekool, Deesawadee Sirapat, Dokbua Rungsak, Amnuaj Gunta-in, Hongphaeng Thattchai,
Juntaratip Kosit, Ketklao Morakot, Kitticharoenwijnat Ariya, Kochsomrong Padungsak,
Laodheerasiri Supapong, Lertchaiprasert Kamin, Preerapong Duangkeaw, Supachai Satsara,
Sugree Gasorngatsara, Sutthisak Phuthararak, Maleephan Kitti, Puangthong Bundit, Srivichainan Kitikorn, Techadilok Sitthikan, Tongaho Kalawin
> UK / HR: Gail Morris
> USA: Edward Simmons, Ira Schneider

Djelomični aponzori projekta: -Istarska županija, odjel za kulturu, -Ministarstvo kulture, medija i informacionog društva Republike Srbije, -Banca Intesa Beograd, -Grad Smederevo, Općina Grožnjan / Grisignana (GG Fonticus Grožnjan), -autori

Burhan Hadžialjević

Iste kiše, isti vjetar / The same rain, the same wind

internacionalni, multikulturalni, multimedijalni, likovni projekt
Autori iz država: Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, India, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Slovenija, Srbija, Tajland, USA.
 

Uvod, (Kustos Eugen Borkovsky)
การประชุม; SUSRET; MEETING
 
Projekt „Iste kiše, isti vjetar“ pokreće široko, međucivilizacijsko propitivanje svrhe i utjecaja likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Na zajedničkoj, kolektivnoj, selektiranoj, tematskoj izložbi u Tajlandu, u Chiang Maiju, želio sam kao autor koncepcije, kao kustos, da umjetnici iz Europe i umjetnici iz drugih kulturnih krugova razmišljamo o temi koju sve strane razumiju i osjećaju. Na izložbi se našlo više grupa umjetnika suočenih likovnim i multimedijalnim radovima u obliku diskusija, paralelnih ili grupnih kreativnih slaloma. Jedna grupa su domaćini, autori iz Tajlanda, a druge grupe dolaze iz različitih područja svijeta.

Iz euro – američke perspektive, već desetljećima se osobni probitak, uspjeh, poznatost nekog umjetnika vrednuje prema nastupima ili zastupljenosti u zapadnoeuropskim ili američkim likovnim situacijama. Tom paradigmom, umjetnički čin donekle gubi jer je ovakvom ciljanošću izgubio istinsku univerzalnost. Problematiziranje individualnog izraza u odnosu na grupe, škole, smjerove ovim je projektom došlo do izražaja. Također i pitanje globalizacije koja se za sada ogleda uglavnom kroz elektronske medije i političke proklamacije.

Pitanje izbora autora za ovaj projekt ni u kojem trenutku nije bilo limitirano. Ideja, ispričana od strane Burhana Hadžialjevića proširila se među kolegama. Prvi autori bili su iz Grožnjanskog likovnog kruga, u Istri u Hrvatskoj, da bi se odmah proširio na novostvorene zemlje raspadnute države Jugoslavije. Nešto kasnije krug se proširio na mnogo država svijeta pa se projekt zaista može nazvati globalnim.

Na okupu su se našli radovi umjetnika koji različito doživljavaju svijet oko sebe. Susret, zajednička izložba događa se u Art Center, ChiangMai, Thailand. Prostor je reprezentativnih dimenzija, muzejski opremljen sa nekoliko prostranih dvorana smještenih na dva kata. Grad Chiang Mai je kulturni centar Thailanda, drugi grad po veličini nakon Bangkoka, sedamsto kilometara sjevernije.
   Osvrćući se na većinu radova u koje sam imao uvid, primjećujem određeno razočaranje civilizacijom izgovoreno likovnim jezikom. Propitivanje suvremenih globalnih fenomena postavilo se kao najčešći idejni pokretač ka kreativnom činu. Umjetnici uviđaju da nerijetko oblik nije samo oblik već prostor ispunjen osobnom ili često kolektivnom prazninom. Autori naizmjence prelaze granice istraživanja individualne percepcije i općenite fenomenologije životnog prostora. Osobni doživljaj detektiran je detaljima likovne igre gdje autori dosjetljivo i ponekad cinično uvode u rad vizualnu oznaku problema. Radovi ove izložbe iniciraju nekoliko mogućih interpretacija. Najzanimljiviji diskursi su pozicija autora, vrijeme u kojem su radovi nastali i odnos sa promatračem. Ovaj posljednji segment izražen je naglašeno. Uočena je potreba za komunikacijom.

Rad na terenu nosi napor do trenutka kad su svi radovi postavljeni, do trenutka otvorenja izložbe. No, prije toga potrebno je prokomentirati, doživjeti svaki pojedini rad izdvojeno i pretpostaviti ga u postavu. Iako je postav privremena cjelina, trebao bi nositi odlike sukladnosti svakom pojedinom autorskom promišljanju i ideji cjeline. Tome sam posvetio posebnu pažnju.

Sasvim je različito planirati i kasnije realizirati ovakav događaj. Razlog za to je veliki broj umjetnika, rukopisa, pristupa ali i financije. Za razliku od visokobudžetnih smotri, likovnih manifestacija poput bijenala, trijenala i slično, uz malo razumijevanja institucija i uz ozbiljan trud autora, izlagača i  domaćina, mislim da se ovom finalnom izložbom pokreće zanimljiva korespondencija ideja, oblikovanja, propitivanja svijeta u kojem živimo.
   Želim istaknuti osobe: Burhana Hadžialjevića i Udoma Chimpukdee kao organizatore i inicijatore projekta. Treba naglasiti da su svi autori učesnici imali želju učestvovanja i svi su se na razne načine potrudili sakupiti sredstva za ovo događanje. Tu je putovanje, boravak, materijal i razni drugi neizostavni troškovi. Zahvaljujem se kolegama umjetnicima sa svih strana svijeta, domaćinima, državi Thailand, fakultetu likovnih umjetnosti sveučilišta u Chang Maiu, na suradnji i ukazanom povjerenju.

Eugen Borkovsky, Chiang Mai, Thailand, siječanj 2012. godine

 
Inicijalni tekst za promišljanja o temi: 
 
Razmišljajući koja bi tema mogla biti zanimljiva umjetnicima iz Tajlanda i svim ostalim učesnicima želio sam da se razumijemo u ideji projekta. Zbog širokog dijapazona estetskih pristupa i porijekla autora, predložio sam temu Ekologija koja ima mnogo mogućnosti za promišljanje. To je prihvaćeno. Ta okosnica projekta služi kao pokretač za promišljanje svim autorima a u komunikaciji sa njima iskristalizirao se definitivni naziv: Iste kiše, isti vjetar / The same rain, the same wind.

Usuđujem se pretpostaviti da i Vi i Oni i Mi imamo svijest o tome kako prirodne resurse neracionalno i agresivno koristimo. Imamo osnovnu svijest da smo, npr. električnom energijom, bežičnim telefonima, internetom i sličnim civilizacijskim rješenjima snažno posegnuli u energetska područja atmosfere. Svjesni smo da uporaba benzina, umjetnih gnojiva za biljke, putanja i ostaci izgaranja avionskog motora kao smetnja pticama, sredstva za pranje i mnoge slične situacije djeluju na okoliš. Svjedoci smo da nerijetko čudne bolesti bježe iz laboratorija. Također pretpostavljam da smo svjesni da manjinske političke interesne grupacije pokušavaju podrediti obične ljude: nude im se najmanje moguće protuvrijednosti za uloženi rad.

Jasno je da likovno oblikovanje naših kolega koji žive na drugim područjima Zemaljske kugle, karakteriziraju različite estetske, filozofske, religijske, vrijednosne, životne polaznice. Tu su razlike u spoznajama univerzuma, smisla života i doživljaja smrti. Kao kustos, ne bih želio nametati europsku situaciju i ovdašnje načine likovne interpretacije iako će dio radova ovdašnjih autora zasigurno nositi takve karakteristike. Iako živimo na istoj zemaljskoj kugli, tijek povijesnog vremena oblikovao je, nama / njima, misli i način života nešto drugačije. Euro-američki način razmišljanja je agresivan i mjerila postavlja prema svojim standardima. Želio sam konfrontirati različite tehnološke i smislene pristupe likovnom oblikovanju na istu okvirnu temu.

Koliko god doživljavamo naš planet velikim, on je jedini kojim raspolažemo, na njemu smo svi zajedno vrlo bliski i ovisni jedni o drugima. Iste kiše padaju i isti vjetar puše i ovdje i tamo. Jer, postoji bojazan da je politička globalizacija postala maska za eksploataciju i monetarno ugnjetavanje dijelova Zemaljske kugle koji imaju drugačiji pristup, stav, vjerovanja i uvjerenja. „Iste kiše, isti vjetar“, umjetnička globalizacijska smotra, trebala bi iznjedriti bolje međusobno razumijevanje uz ne nametanje stavova, ideja, oblika života. Uvjeren sam da bi ovo događanje moglo imati podnaslov:
มิตรภาพ, prijateljstvo, friendship

„Ubivši bijes u sebi spavaš mirno. Ubivši bijes u sebi i kajanja nema.“

Eugen Borkovsky, Grožnjan, Hrvatska, X. 2011.godine

 
EKOLOGIJA, pojmovi i polazišta za tematiziranje:
 
Ekologija podrazumijeva odnos prema prirodi, biljkama, vodi, zraku, zemlji, svemu oko nas uključujući i odnos prema ljudima koji nas okružuju. Također, prema samima sebi.

Ekologija jest znanost o prirodi. Ona proučava odnose među živim organizmima. Ona se koncentrira na njihov odnos i utjecaj na okoliš, isto kao i na utjecaj okoliša na prirodna bića. Ekologija se nametnula kao grana biologije, te se osim onih iz biologije, koristi i saznanjima iz kemije, fizike, matematike, te brojnih drugih znanosti. Uobičajena klasifikacija područja interesa ekologije kreće se od najniže razine složenosti međuodnosa, gdje je složenost definirana kao broj entiteta i procesa unutar sustava koji se proučava. Tu je proučavanje ponašanja životinja u prilagodbama na okoliš, npr. dinamika razmnožavanja određene vrste. Nadalje, tu je proučavanje interakcije između vrsta unutar neke životne zajednice…

Ekologija proučava tokove tvari i energija kroz biotičke i abiotičke komponente ekosustava. Područje sistemske ekologije, interdisciplinarno je polje usredotočeno na proučavanje, razvoj i organizaciju ekoloških sustava iz holističke perspektive. Vizualno zanimljivo područje je krajobrazna ekologija koja proučava procese i veze između više različitih ekosustava nekog područja. Tu je i područje evolucijske ekologije koja se bavi evolucijskom povijesti vrsta i njihovih interakcija. Iako se pojam „ekologija“ često nepravilno koristi pri opisivanju aktivnosti vezanih uz zaštitu prirode, ovaj projekt želi problematizirati i tu temu.

Svijest o ekološkoj međuovisnosti paralelna je sa filozofskim i suvremenim fizikalnim spoznajama. Tijek, stalna mijena i međusobna uvjetovanost svih stvari oko nas, poput one u prirodi koju zapažamo, događa se i na suptilnijim, nevidljivim segmentima univerzuma a koje znanstveno obrađuje kvantna fizika i paralelne znanosti. Filozofija i fizika su se konačno opet susrele te zajedno nastavljaju postavljati dramatična pitanja. Problematiziranje o prožetosti svih stvari u univerzumu i njegovoj stalnoj mijeni uklapa se u ovu temu.

Unutar teme, pretpostavljam problematiziranje likovnim sredstvima odnosa izvanosjetilnih, mističnih ili religijskih promišljanja ali i međuljudskih odnosa. Jer, koliko god smo otuđeni od prirode ipak smo prirodna živa bića.

Eugen Borkovsky, Grožnjan, Hrvatska, X. 2011.godine

 
 

Akademija-Art