Prezaštićena djeca mogu postati tjeskobna

majka-dijete

majka-dijete

Djeca koja se ne suočavaju sa zastrašujućim situacijama izložena su većem riziku da će patiti od anksioznosti , prema istraživačima koji su razvili novi način kako bi se procijenila sklonost izbjegavanja različitih situacija kod mladih.

Istraživanje klinike Mayo uključivalo je više od 800 djece, u dobi od 7 do 18 godina, a istraživači su koristili dvije ankete od po osam pitanja, jednu za roditelje i jednu za djecu.

Roditeljska anketa je sadržavala pitanja o tendenciji njihove djece da izbjegnu zastrašujuće ili neprijatne situacije. Na primjer: “Kad je vaše dijete strah ili je zabrinuto zbog nečega, da li želi odgoditi suočavanje sa tom situacijom?”

Dječja anketa je tražila od djece da opišu način na koji izbjegavaju određene situacije. Na primjer: “Kada me je strah da se nekome obratim, tada mu se ne obraćam uopšte.”

Djeca koja su pokazala tendenciju izbjegavanja zastrašujućih ili neugodnih situacija imala su veću vjerovatnoću da će pokazati simptome anksioznosti godinau dana kasnije, prema studiji objavljenoj 4. marta u časopisu Behavior Therapy.

“Taj novi pristup može nam omogućiti da identificiramo djecu koja su u riziku od anksioznog poremećaja” – izjavio je voditelj istraživanja Stephen Whiteside, pedijatrijski psiholog Dječjeg centra Mayo klinike.

“Kognitivna terapija ponašanja se fokusira na smanjenje izbjegavanja određenih situacija. Stoga, naš pristup može pružiti procjenu tretnama koji se trenutno koriste u smislu njihove učinkovitosti ” – dodao je on.

Whiteside je rekao da je 25 djece s tjeskobom prošlo terapiju u kojoj su bili izloženi neugodnim i za njih strašnim situacijama. Terapija je u konačnici dovela do nižeg nivoa izbjegavanja sličnih situacija.

“Djeca koja izbjegavaju strašne i neprijatne situacije nemaju priliku da se suoče sa svojim strahovima i ne uče kako upravljti svojom tjeskobom i strahom” – objasnio je Whiteside.

Foto: Ilustracija
Izvor: Roditeljstvo.com