Premijera plesne predstave KOREOGRAFS​KA FANTAZIJA BR. 1

Koreografska fantazija

Umjetnički paviljon u Zagrebu ima čast pozvati Vas na premijeru predstave
KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 1
koreografkinje MARJANE KRAJAČ
u četvrtak, 21. studenoga 2013., u 19:30 sati