Predstavljena zbirka poezije Krešimira Bagića “Plaši li te moja boja”

promocija knjige Kresimira Bagica 5

U četvrtak je u zagrebačkom Cafe u dvorištu predstavljena zbirka poezije “Plaši li te moja boja” Krešimira Bagića, pjesnika, stilističara i kritičara

Pred brojnom okupljenom publikom , knjigu su predstavili urednik Miroslav Mićanović, izdavač Branko Čegec, te sam autor. Knjigu je objavila izdavačka kuća Meandar Media iz Zagreba.

Riječ je o Bagićevoj devetoj zbirci poezije koja je nastala u rujnu i listopadu 2012. za autorova boravka u Bretanji, u sklopu zajedničkog umjetničkog programa splitske Udruge KURS i Udruge Travesias iz Rennesa.

promocija knjige Kresimira Bagica 6

Bagićeva je poezija obilježena igrom riječima kroz koje autor progovara o svim važnim temama i pitanjima, poput smrti, odlaska, besmrtnosti, znanja, jeseni, sudara i požara… Možemo pretpostaviti kako je boravak u Francuskoj poslužio i kao inspiracija za brojne francuske motive i imena u pjesmama, a osobito je zanimljivo i propitivanje najpoznatijeg modernog lingvista Ferdinanda De Saussurea, koji je utemeljio načela znanosti o jeziku, koji je u Bagićevoj poeziji neizmjerno važan.

“la foliede saussure”
riječi su pod riječima.
na koncu će de saussure.
tko čita uvijek nađe:
podrum i trg, sos i sir.

dečki kažu da sam lud
jer čitam po sto puta.
U suncu vidim mjesec,
kaput ispod kaputa.

al ne slute frajeri
da je ispod teksta svijet.
treba premetat slova,
u trnju tražit cvijet.

riječi su pod riječima:
val i lav, paž i dama.
božjem glasu prkosi
tek drama anagrama.

Okupljena publika uživala je u zanimljivoj i kvalitetnoj večeri, koju je autor začinio čitanjem izbora pjesama iz zbrike, a onima koji nisu imali priliku prisustvovati ostaje tek da pročitaju Bagićevu zbriku pjesama i pronađu odgovor na pitanje “Plaši li te moja boja”.

promocija knjige Kresimira Bagica 7

promocija knjige Kresimira Bagica 1