Predstavljen projekt Ekomuzeja Komiža


Joško Božanić (Foto: Nives Gajdobranski)
 

„Zemlja od mora“ kao dugoročna vizija

"Zemlja od mora" (Terra marique), projekt ekomuzeja predstavljen je 22. lipnja u Komiži na otoku Visu, gdje će biti i smješten kao prvi ekomuzej u Dalmaciji. Ekomuzej Komiža ponudit će raznolike stručne, interpretacijske, izložbene, edukacijske i zabavne programe u kojima će biti angažirana ukupna lokalna zajednica. Dugoročna je vizija da ekomuzej "Zemlja od mora" postavi Komižu kao jedinstvenu nezaobilaznu destinaciju na europskoj i svjetskoj turističkoj karti.
Projekt ekomuzeja predstavljen je u sklopu Festivala mora Rota Palagruzona, regate tradicionalnih komiških brodica od Komiže do Palgruže. Valja napomenuti da je idejno rješenje nastalo u skopu UNDP-ovog projekta COAST koji je financirao projekt sa 70.000 dolara, dok je Ministarstvo kulture doniralo 125.000 dolara za uređenje i prilagodbu Kaštela Komune u kojem će biti smještena stalna postava.


Festival mora Rota Palagruzona (Foto: Facebook.com)

"Ovaj projekt ekomuzeja Komiža zasigurno će označiti prekretnicu u razvoju Komiže jer će promicati održivi gospodarski i turistički razvoj, koristeći prirodne, kulturne, socijalne i druge lokalne baštinske resurse, a preko mreže kulturno-turističkih proizvoda privući će turiste te promicati društveno odgovorno poslovanje", rekla je gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević.

Louisa Vinton, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj istaknula je kako Komiža ima jedinstveno kulturno naslijeđe i neotkrivene prirodne ljepote. – Mišljenja smo da je projekt Ekomuzeja ne samo način očuvanja lokalne tradicije poput regate s falkušom, nego ujedno i primjer suživota ljudi i njihovog prirodnog okruženja na održiv i harmoničan način. Nadamo se da će ekomuzej poslužiti kao polazna točka za zelenije modele razvoja koji promoviraju sve ono što Komižu čini tako posebnom. – rekla je Vinton u Komiži.


Ekomuzej Komiža (Foto: Komiza-hdz)

Nives Gajdobranski

Akademija-Art