Poziv: Sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 0910

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 0910. Rok za prijavu radova: 14. lipnja 2010.
Izložba hrvatskog dizajna 0910 održat će se od 7. rujna do 3. listopada 2010. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Prijaviti se može u sljedećim kategorijama:
1_ dizajn vizualnih komunikacija
2_ dizajn elektroničkih medija/dizajn interaktivnih medija
3_ industrijski/produkt dizajn
4_ postav izložbi/prostorna grafika/signalizacija
5_ ambalaža
6_ modni dizajn
7_ koncept
Pravo sudjelovanja
Prihvaćaju se radovi nastali od 1. 6. 2008. do 16. 5. 2010. 
Pravo sudjelovanja imaju svi autori s boravištem u RH, autori čije djelovanje na bilo koji način pripada hrvatskom kulturnom krugu, kao i inozemni autori s projektima nastalima za naručitelja registriranog u RH.
Na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi u dogovoru s mentorom.
Rokovi
Rok za prijavu radova je do 21. 5. 2010.
Prijavnice za sudjelovanje ispunjavaju se elektroničkim putem na www.dizajn.hr. Elektronska prijavnica će biti dostupna uskoro.
Radovi za potrebe selektiranja (ispisi/originali) se zaprimaju od 17. – 21. 5. 2010. u vremenu od 10 – 19 sati, na adresi HDD, Boškovićeva 18, Zagreb, a mogu biti poslani poštom, odnosno dostavljeni putem kurirske službe ili osobno. Radovi poslani poštom trebaju stići najkasnije do 21. 5. 2010.
Popis odabranih radova objavit će se na www.dizajn.hr do 10. 6. 2010.
Kotizacija
Kotizacija iznosi 400 kn po prijavljenom radu, odnosno 800 kn za seriju radova.
Autori koji su članovi HDD-a, odnosno grupe autora od kojih je barem jedan autor član HDD-a plaćaju umanjenu kotizaciju u iznosu od 300 kn po prijavljenom radu, odnosno 600 kn za seriju radova. Za studentske radove se ne plaća kotizacija.
Info:
Sva pitanja u vezi prijave radova mogu se postaviti na 0910@dizajn.hr

Akademija-Art.hr

01.05.2010.