8. umjetnička kolonija „Žurkovo“ održava se 18. i 19. lipnja 2011. godine, s početkom u 09.00 sati za djecu, odnosno 10.00 sati za odrasle, na prostoru Uvale Žurkovo (JK Galeb).


ORGANIZACIJSKI ODBOR

Nera Pavešić
Ankica Bijelić
Jagoda Tijan
Ivanka Šantek
Emi Vukonić
Erika Medanić

Info: Nera Pavešić, Općina Kostrena, 051/209040
Ankica Bijelić, 099/8039292

POKROVITELJ: Općina Kostrena
Za pokrovitelja: Miroslav Uljan, načelnik
Organizatori: Likovna udruga „Veli pinel“ i VALI – udruga za kreativno stvaralaštvo
STRUČNI ŽIRI U SASTAVU:
Ania Škrobonja – likovni kritičar
Matko Kezele – mozaičar
Ivan Penzeš Nadalov – slikar
INFORMACIJE
Učesnici su obavezni prijaviti se na označenom mjestu gdje će ovjeriti platna, dobiti bon za marendu i sve ostale informacije.

PROGRAM

Subota, 18. 6. 2011.
09,00 – 12,00
Dječja likovna radionica
10,00 – 12,00
Prijava sudionika i pečatiranje podloga
Nedjelja, 19. 6. 2011.
10,00 – 11,00
Prijava sudionika i pečatiranje podloga
16,30
Autori prijavljeni za nagradu EX-TEMPORE moraju izložiti radove s listićem kojeg dobivaju prilikom prijave, na kojem su navedeni njihovi podaci.
18,00
Svečana dodjela nagrada
Nastup Klape iz Kostrene

PROPOZICIJE

1. Umjetnička kolonija «Žurkovo» održat će se 18. i 19. lipnja 2011. na otvorenom prostoru Uvala Žurkovo (JK Galeb)
2. Prijave se zaprimaju na mjestu i to:
18. 6. 2011. od 10,00 – 12,00 sati
19. 6. 2011. od 10,00 – 11,00 sati
3. Svaki sudionik može prijaviti dva eksponata koji konkuriraju za nagrade «ŽURKOVO 2011.». Svaki sudionik može izložiti neograničen broj eksponata.
4. Za nagrade EX-TEMPORE slikari koji konkuriraju dužni su ovjeriti do dvije podloge, radove obilježiti i izraditi ih na licu mjesta, te ih izložiti 19. lipnja 2011. u 16,30 sati.
5. Izbor teme ovog EX-TEMPORA je Kostrena, a slikarska tehnika je slobodna, kao i format slike.
6. Nagrade osigurava Općina Kostrena i potom imenuje stručni žiri. Žiri zadržava pravo nedodjele nagrada.
7. Stručni žiri dodijelit će sljedeće nagrade:
NAGRADE «ŽURKOVO 2011.»
Kategorija profesionalaca: jedna nagrada od 2.000,00 kn
Kategorija amatera: jedna nagrada od 1.000,00 kuna
NAGRADE UMJETNIČKE KOLONIJE «ŽURKOVO» ZA EX-TEMPORE
Jedna nagrada –    2.000,00 kn
Posebna nagrada ulaska u ACCA knjigu svjetskih likovnih umjetnika
Jedna nagrada za keramički rad – 1.500,00 kn
Otkupne nagrade sponzora – 1.000,00 kn, a keramike 500,00 kn
8. DJEČJA RADIONICA: Prva tri mjesta biti će posebno nagrađena.
9. Nagrađeni radovi ustupaju se pokrovitelju.
10. Slikarski performance
11. U skladu s ovim propozicijama pravo učešća imaju svi umjetnici koji se prijave. Samim pristupanjem natječaju umjetnici izjavljuju da u cijelosti pristaju na navedene uvjete.
12. Organizatori ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja radova za vrijeme manifestacije.

Akademija-Art.hr
25.05.2011.