Poziv: 2. Triennale hrvatskog autoportreta

Poziv za sudjelovanje na
2. Triennalu hrvatskog autoportreta
„Koegzistencije“

(triennalna, žirirana, tematska izložba)

Vrijeme i mjesto održavanja:
16.12.2011. – 31.01.2012.
PUO Galerija Prica, Samobor

Nositelj i organizator izložbe: ULUS – Udruga likovnih umjetnika Samobora, Travnički put 14, Velika Rakovica, 10 430 Samobor


Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Rok prijave: 20. 10. 2011.

Koncepcija izložbe:


Drugi triennale hrvatskog autoportreta slijedi put zacrtan Prvim triennalom, održanim 2008. godine, kad je njegov prvi izbornik Guido Quien na neki način „udario temelje“ i čvrsto polazište ovome projektu, argumentirano elaborirajući činjenice i razloge koji opravdavaju kontinuitet njegova održavanja. Pritom je za polaznu, inspirativnu okosnicu uzeta znana Zbirka autoportreta kolekcionara Klementa Lukina, koja je i sada zamišljena da bude ne samo koncepcijska podloga, nego i poticaj suvremenim umjetnicima da kroz autoportret – jednu od najstarijih, ali vječno aktualnih likovnih tema, pokažu beskrajno bogatstvo svojih rukopisa i izričaja.

Tragom ideje utemeljene Prvim triennalom autoportreta, Drugi triennale razvija i problematizira koncepciju konfrontacija i koegzistencija (otud i tematski naziv) kad se uključe 3 različite cjeline u izložbu: odabrani radovi iz Zbirke Lukin, radovi pristigli i žirirani za Drugi triennale autoportreta, te probrani radovi – autoportreti autora novije hrvatske umjetnosti koji su radili ili boravili u Samoboru, te tako svojim djelima ostavili traga u povijesti grada „Koegzistencije“ su tako namišljene pokazati slojevita ispreplitanja i usuglašavanja na nekoliko nivoa. Prvo na nivou prostora i vremena (3 cjeline, s djelima različite dobi i različitog prostora, koja se u određenom trenutku sastaju u jednoj prostorno-vremenskoj točci), zatim pristupa i izričaja (unatoč mnoštvu različitosti, tu postoje uvijek neke zajedničke konstante), te najposlije na nivou načina interpretiranja same teme (umjetnicima se predlažu tri intrigantna pristupa:
–          Deskripcije
–          Projekcije
–          Skrivene istine).

Višnja Slavica Gabout

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za sudjelovanje na Drugom triennalu hrvatskog autoportreta:

– godina nastanka djela: recentni radovi nastali 2009, 2010. i 2011. godine
– mogu se prijaviti slike, grafike, fotografije, kolaži, skulpture, objekti, asamblaži, instalacije, video
– dozvoljene su sve tehnike i materijali, a kod objekata i instalacija mogući su (i poželjni) sinergijski odnosi različitih medija i materijala
– dimenzije djela su ograničene: za dvodimenzionalna djela maksimalne dimenzije su 50×70 cm, za trodimenzionalna djela 50×50 cm, a za instalacije 70×70 cm
Žiriranje:
– broj radova koje je moguće prijaviti za žiriranje: do 3
– radove će žirirati autorica/kustosica izložbe, preko fotografija snimljenih na CD ROM-u, za čiju produkciju će se pobrinuti sami autori, a snimke će morati biti u rezoluciji već pripremljenoj za tisak (oko 300 dpija), u jpg ili tif formatu.
Prijava za izložbu:
Autori radove prijavljuju na Prijavnici za izložbu (u attachu). Prijavnicu i CD s fotografijama radova (u rezoluciji već pripremljenoj za tisak (oko 300 dpija), u jpg ili tif formatu) potrebno je poslati na adresu člana Organizacijskog odbora 2.triennala hrvatskog autoportreta (ULUS): Boris Šimunović, Posavska 11, Domaslovec, 10 430 Samobor

O rezultatima žiriranja, te o roku predaje radova odabranih za izložbu autori će biti naknadno obaviješteni

Predajom prijave autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala od strane ULUS-a u promidžbene svrhe izložbe 2. TRIENNALA HRVATSKOG AUTOPORTRETA (katalog, pozivnica, web, public relations). U druge svrhe predani materijali se neće koristiti. ULUS ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova, kao niti trošak njihova transporta (dostava u galeriju i povrat). Prijave sa životopisom i CD s fotografijama radova ULUS na vraća.

Irena Podvorac, Predsjednica ULUS-a, 01/3360820  091/25 30150  ipodvorac@gmail.com
Višnja Slavica Gabout, vslavica@inet.hr

2. TRIENNALE HRVATSKOG AUTOPORTRETA

„Koegzistencije“
(triennalna, žirirana, tematska izložba)
 
PUO Galerija Prica, Samobor, 16.12.2011. – 31.1.2012.

                                                           PRIJAVNICA


Ime i prezime autora: _________________________________________________
___________________________________________________________________
Godina i mjesto rođenja: _______________________________________________
Adresa – stan ili atelijer (ulica,grad, poštanski broj):__________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tel./fax/GSM: ________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Web: ______________________________________________________________
Članstvo u umjetničkim strukovnim udrugama:
___________________________________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENIM RADOVIMA:

1.)    Naziv rada: _____________________________________________________
        Godina izrade:___________________________________________________
        Medij: __________________________________________________________
        Materijal i tehnika:_________________________________________________
        Dimenzije, u mm (za dvodimenzionalne radove visinax širina; za
        trodimenzionalne radove visinaxširinaxdubina):
        ______________________________________________________

2.)    Naziv rada: _____________________________________________________
        Godina izrade:___________________________________________________
        Medij: __________________________________________________________
        Materijal i tehnika:_________________________________________________
        Dimenzije, u mm (za dvodimenzionalne radove visinax širina; za
        trodimenzionalne radove visinaxširinaxdubina):
        ______________________________________________________

3.)    Naziv rada: _____________________________________________________
        Godina izrade:___________________________________________________
        Medij: __________________________________________________________
        Materijal i tehnika:_________________________________________________
        Dimenzije, u mm (za dvodimenzionalne radove visinax širina; za
        trodimenzionalne radove visinaxširinaxdubina):
        ______________________________________________________

KRATAK (maksimalno 5 rečenica) I ČITKO ISPISAN ŽIVOTOPIS autora /autorice (podaci za katalog):

Naputak: navesti školsku spremu, samostalne i važne žirirane izložbe, te priznanja i nagrade.

Važno! Označite kružićem koji od Vaših gore navedenih kontakata (adresa, tel, mail, web) NE ŽELITE da budu objavljeni u katalogu. Ukoliko ništa ne označite, smatrat ćemo da ste suglasni kako se svi ti podaci mogu u katalogu navesti uz Vaš životopis.

 

Datum prijave:                                                           Potpis autora/autorice:

Samobor, ___________________

                                                                                              Potpis autora/autorice:

                                                          
                                                                                     __________________________

Akademija-Art.hr
24.09.2011.