Potpisivanje Ugovora između Ministarstva kulture i grada Cresa

 

Kreće se u izradu glavnog projekta rekonstrukcije Palače Moise

 
Grad Cres će ministrica kulture RH prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić posjetiti u ponedjeljak 21. svibnja 2012. godine. Nakon radnog sastanka o pilot projektu razvoja otoka Cresa potpisat će se Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Palače Moise.
 
Potpisivanje ugovora održat će se u Gradskoj vijećnici u 13.30 sati, kada će ministrica kulture Zlatar Violić i gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako davati i izjave za javnost.


Ministrica kulture Andrea Zlatar Violić

Palača Moise je registrirano kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3957. Uz građevinu Maškovića han i  lokalitet Rimski grad Siscia, stavljena na prioritetnu listu građevina i lokaliteta u sklopu ”Ljubljanskog procesa” koji je pokrenut 2008. godine kao posljednja faza zajedničke inicijative Europske komisije i Vijeća Europe pod nazivom ”Projektni plan cjelovite obnove/Pregled graditeljske i arheološke baštine” – IRPP/SAAH.

Projekt obnove jedne od najmonumentalnijih građevina s početka 16. stoljeća u gradu Cresu, Ministarstvo kulture prijavilo je za financiranje iz programa IPA s ciljem njenog stavljanja u funkciju. Projektom je predviđena obnova palače te opremanje dijelova palače koji će se koristiti u edukativne svrhe. Sporazumom između grada Cresa i Sveučilišta u Rijeci (potpisan 7. prosinca 2010.) definirana je namjena palače koja će se koristiti u edukativne svrhe. Sveučilište u prostorijama palače planira razvijati i provoditi sljedeće obrazovvne sadržaje:

– Proširivanje međunarodnih aktivnosti Sveučilišnog istraživačkog centra za humanističke i društvene znanosti uz mogućnost proširenja i na umjetnička područja (ugošćivanje predavača iz Hrvatske i inozemstva te studenata svih razina studija)

– Pokretanje regionalnog centra za cjeloživotno obrazovanje s ciljem uključivanja šire lokalne zajednice u programe cjeloživotnog obrazovanja
– Osnivanje kongresnog centra i centra‑domaćina ostalim događajima od interesa za razvoj Sveučilišta, lokalne i šire društvene zajednice (tijekom većeg dijela godine  kontinuirano održavanje kongresa, znanstvenih i stručnih skupova s predavačima iz Hrvatske i inozemstva iz svih znanstvenih područja)
U većem dijelu palače planirani su prostori koji će se koristiti u edukativne svrhe (učionice, kompjutorske učionice, knjižnica i kongresna dvorana), popratni prostori (dormitorij za smještanje polaznika seminara, radionica i drugih događanja; apartmani za predavače) te prostori komercijalne prirode (restoran, kafić, knjižara, izložbeni prostor). Planirana namjena, osim edukativnog razvoja, imati će utjecaj i na gospodarski razvoj otoka i regije.

Do polovice 2012. godine planirano je potpisivanje ugovora između grada Cresa i Sveučilišta u Rijeci o korištenju palače Moise kojim će se detaljnije regulirati njihov međusobni odnos.

Već ranije je Ministarstvo kulture  uložilo je sredstva za istraživačke radove, snimak postojećeg stanja, idejni projekt itd. Tijekom 2012. godine obvezalo se financirati izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta obnove) u iznosu od 1.346.850,00 kuna. Izradom projektne dokumentacije zadovoljiti će se uvjet Europske komisije za dobivanje EU sredstava za samu obnovu. Procijenjena vrijednost projekta obnove i nabave opreme iznosi 4.150.000 eura. Grad je proveo proceduru javne nabave te ugovorio izradu glavnog i izvedbenog projekta sukladno rokovima definiranim od strane EK.

Nives Gajdobranski

Akademija-Art