Poticaji za stambenu štednju smanjuju se za trećinu

Ministarstvo financija predložilo je da se izmjenama Zakona o stambenoj štednji postotak državnih poticajnih sredstava smanji s 15 na 10%. Time bi se maksimalni iznos poticaja u kalendarskoj godini smanjio sa 750 na 500 kuna, a za maksimalni ulog od 5.000 kuna na godinu
Proračunski izdaci za poticanje stambene štednje tako će se smanjiti za trećinu, a smanjenje se primjenjuje na sve uplate obavljene nakon 1. siječnja 2013., ističu iz Ministarstva.                          

Kako se neslužbeno doznaje, predložene zakonske izmjene u postupku su slanja u Vladinu proceduru, a o njima su obaviještene i stambene štedionice. 

Inače, dražava nije baš uredni platiša državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju. U ožujku ove godine isplatila je poticaje za 2010. Dakle, duguje za cijelu 2011., a još malo i za cijelu 2012.

Izvor: HRT