Skip to content

Poreč – 5. Pro Futura amaterskog likovnog stvaralaštva

Istarska sabornica, Ul. Matka Laginje 6, Poreč
Skupne selektirana izložba amaterskog likovnog stvaralaštva
5. Pro Futura
od 15. 02 (u 19.00 sati) do 12. 03. 2011.

U Istarskoj sabornici u Poreču, a organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč, 18. veljače u 19.00 sati otvara se 5. Pro Futura – skupna selektirana izložba amaterskog likovnog stvaralaštva. Od ukupno 94 prijavljenih, ocijenjivački sud u sastavu Tatjana Velenik, Petra Počanić i Andi Bančić odabrao je 55 izlagača.

Popis izlagača:
Vesna Bančić, Štefanija Baranašić, Albina Zorica Beretić, Katarina Bevandić, Karlo Bonačić, Željko Bosanac, Ivica Blagović, Vera Bosazzi, Ana Božac, Nada Božić, Loredana Bradaschia, Đurica Ciganović, Anđelo Cvjetković, Ida Slepčević Drenik, Zlata Bilić-Dvoržak, Marlen Glavić, Nadia Golob, Vesna Grundler, Jelena Grubor, Danijel Jakovljević, Branko Jalovičar, Josip Jurasić, Jasminka Juzbašić, Zlatko Kirinec Kiro, Renato Klesinger, Vesna Kovačević, Dina Kralj, Vinka Krnić, Vlastimir Lončar, Erika Medanić, Guerina Kiršić Medić, Bruno Mezić, Vera Mihajlović, Branka Janković-Miloš, Velimir Penović, Radoslav Putnik, Ivana Puškarić, Zdenko Radovanić, Linda Rioža, Dubravko Sertić, Maria Simpsich, Sandra Stojnić, Nevenko Stupar, Mirjana Šepa, Ivana Šimurina, Latica Škubonja, Siniša Špiranovič, Ivan Tanković, Dušan Tatalović, Nives Trauber, Borislav Tutić, Nevia Vuletić, Ivanka Weiss, Fumica Žibert

Autor najboljeg rada će biti nagrađen samostalnom izložbom u Maloj galeriji tijekom veljače 2012. Još se dodjeljuje i nagrada najboljem autoru prema mišljenju publike. Glasanje će se održati putem glasačkih listića na dan otvaranja izložbe. Rezultati će biti objavljeni na web stranicama učilišta (www.poup.hr) tjedan dana nakon izbora.

Akademija-Art.hr
15.02.2011.