Pazin – LG galerija predstavlja Ambalažirane vizualizacije

ambalazirane katalog maketa

ambalazirane katalog maketa

Kolektivna izložbena prezentacija polaznika grafičke radionice
Predstavljanje projekta i otvorenje izložbe:
LG galerija, Pazin, 17. IX. 2013. u 19.00 h
Adresa: Galerija LG, Jurine i Franine 11, Pazin

voditelj radionice, autor postava: Noel Šuran

autori u projektu:
Ivanka Anić, Davorka Belac, Marko Cerovac, Enco Erdfeld, Davorka Flego, Romina Gašprotić, Giulijana Gortan, Janko Hekić, Biserka Jurčić, Irina Kivela Ukotić, Ana Krajcar, Jana Prević Finderle, Nada Putinja

projekt će predstaviti Eugen Borkovsky

lg logo

predgovor:
AMBALAŽIRANE VIZUALIZACIJE

Uđemo li ovih dana u Galeriju LG u centru Pazina, glavnog grada Istre, ostati ćemo iznenađeni ponudom. Galerija je ispunjena ujednačenim velikim kartonskim kutijama. I, kad smo pomislili da je to neka suvremena instalacija, otkrivamo da ambalaža nosi sadržaj kojemu je potrebno posvetiti pažnju. Zapažamo da svaka kutija ima špijunku kroz koju, posredstvom leće, otkrivamo sadržaj. Uz ovaj ponuđen nam je još jedan način uvida, a to je mogućnost otvaranja gornje plohe kutije i direktnog uvida. U kutijama otkrivamo prezentacije likovnih radova. Autor ovog dosjetljivog postava je Noel Šuran. Razlog za ovo ukutijavanje artefakata u potpunosti je opravdan razlikom tema i poetika zastupljenih autora. Da je izložba postavljena na standardni način dobio bi se još jedan dosadan, šaren, revijalni pregled. Ovako predstavljeno, svaka od kutija nosi po jedan autorski izgovor.

Upečatljivim postavom Noel Šuran inicira propitivanje suvremenog povijesnog i umjetničkog trenutka. Uvriježeni načini pogleda na svijet urušavaju se jedan za drugim. Ideja gomilanja materijalnih dobara koja garantiraju komfor, a koja karakterizira zapadna društvena uređenja, gubi dah. Bankarsko administrativni, socijalno nepravedni sistem nalazi se pred slomom. Za to vrijeme fizičari / filozofi, fraktalima, bozonima i spoznajama redefiniraju realnost. Uz njih su umjetnici. Oni ne mijenjaju svijet revolucijom ali mijenjaju doživljaj okoline i odbacuju načine ponašanja koja su kapitalizam i vjere stoljećima ruku pod ruku zlorabili. Univerzum više ne shvaćamo kao mašinu prema Newtonovoj teoriji već kao polja energija koje se pojavljuju u različitim oblicima. Čovjek, osoba više nije kemijska reakcija već energetski naboj. Likovna i ostale umjetnosti više ne preslikavaju oblike već problematiziraju opće i osobno stanje. Ovaj projekt započinje kad se Noel Šuran prihvaća napornog posla: od siječnja do rujna 2013. godine, grupu dobrovoljaca navodi na vizualno razmišljanje i doživljaj oblika uz poštovanje osobne „temperature”, nagovarajući ih da napuste formalno podražavanje oblika. Medij je grafička tehnologija.

Iako se radi o autorima koji se ne bave profesionalno likovnim poslom, moramo zaključiti da su postignuti zavidni dometi. Osim očite uložene energije svakog pojedinog autora primjetan je trud, strukovna sposobnost, kreativnost voditelja projekta. Ozbiljan pristup očit je i u plasmanu rezultata. Poput Cornellovog kanarinca, nastalog sredinom prošlog stoljeća, Noel Šuran radove, nastale unutar njegovog edukacijsko energetskog napona, pakuje u kutije. On im daje osobnost lokacije provizorno ih ograđujući od ostatka svijeta. Kao da želi sačuvati njihovu privatnost i trenutak u kojem su bilježeni.

Noel Šuran inventivno prilazi prezentaciji u isto vrijeme poštujući i potičući interes promatrača. On poučavanju a kasnije predstavljanju prilazi kao kolekcioniranju. Bjelina galerijskog mira dijeli se u prostore koji postaju trodimenzionalne skulpture u negativu. Nastale radove on postavlja u područja mini galerija. Svaki autor zapravo ima samostalnu izložbu. Stvoren je niz mikrosvjetova koji su, svaki za sebe, logično uvjerljivi. Strategija ove prezentacije signira snagu „bijele kocke”, kao idealnog miljea za prezentiranje umjetničkih radova. Na provjeri je neutralnost / definiranost prostora uvođenjem jednog u drugi. Kutija je uvedena u galeriju, galerija u kutiju. Galerija je realna, kutija je irealna. Ili obrnuto? Ideja „bijele kocke” služi kao poprište sučeljavanja.

Prezentirana „oprema postava” čini snažan znak uvriježenim spoznajama. Nešto skandalozno stvara se u odnosu na tradicionalni pristup prezentaciji artefakta. Postav inicira mnoge asocijacije. Ideju „ukutijavanja” možemo doživjeti kao izoliranost pojedinca usred čopora, skučenost zbog nametnutih obaveza, nasilno uguravanje u nacionalne ili vjerske okvire. Smještanje u kutije, ladice, foldere uobičajeni je način osiguravanja reda. Izvlačenje kutijičastog oblika iz memorije asocira egzistencijalnim kategorijama. Pregled ovih radova opravdava plasman jer otkriva često propitivanje osobnog, progovara o pristupa životu: kutija – škola, kutija – televizor, kutija – stan da bismo završili također u kutiji – kovčegu. Promatraču s urbanim iskustvom, ova situacija postaje upozorenje na nehumane nastambe mega gradova. Poznata su nam predgrađa u kojima žive ljudi bez identiteta. Kapital, u početku industrijalizacije, pod krinkom napretka dovodi pučanstvo u grad ili u njega uklapa pojedince koji su pred feudalnim gospodarima preživljavanje potražili u urbanom. No, uskoro se profit očituje kao nehuman i koristoljubiv. Povratka nema. Zemlja, imanje je izgubljeno, akterima preostaje prodavanje vlastite radne snage. I, kao što bijaše na početku epohe kapitalizma svjedoci smo da pomamljeni kapital, istim mamcima, i danas nudi ono isto što je nudio nekad: bijednu nadnicu, mala ili nikakva socijalna prava, nemogućnost pritužbe, nemogućnost izražavanja glasa pojedinca.

Asortiman ambalažiranih vizualizacija čitamo kao izbor iz obilja kojeg percipiramo vezujući ga uz pojedinog autora. Kreativci: Ivanka Anić, Davorka Belac, Marko Cerovac, Enco Erdfeld, Romina Gašprotić, Giulijana Gortan, Janko Hekić, Davorka Flego, Biserka Jurčić, Irina Kivela Ukotić, Ana Krajcar, Jana Prević Finderle, Nada Putinja osobno stavljaju u prvi plan. Ciklus postaje trodimenzionalni dnevnik utisaka / otisaka. Ovu izložbu predstavljam kao konceptualni projekt jer pored likovnih kvaliteta progovara o trenutku sadašnjice. Svi autori imaju iskustvo u likovnim tehnikama. Mentor je uspio uroniti oblikovanje u vrijeme. Pred nama je uobličavanje doživljaja linijama, plohama, matricama do otiska. Raspon rezultata dodiruje doživljenu realnost preko slobodnih promišljanja oblika do čestog postizanja nivoa simbola. Na radovima svih autora pojavljuju se osobne impresije motivima, tehnikom, doživljajem. Zanemarujući njihove dosadašnje rezultate očit je pomak od oblika ka doživljaju. Iako on može biti i slučajan, proces se uvijek memorira u razinama svijesti. Vizualni radovi pozivaju na uviđaj.

Eugen Borkovsky, IX. 2013.

O radovima / autorima:

 

Anic Ivanka

Ivanka Anić proces oblikovanja koristi dosljedno ostajući pri oblicima premise. Zamućene nadrealističke scene odišu jednostavnošću oblika i bogatstvom tonova. Evokacija prostora energija. Snažna gestualnost može se nazrijeti odrješitom igrom pokreta pri formiranju matrica. Tri rada su heterogena ali je postignut visoki nivo zrelosti oblikovanja.

 

Belac Davorka

Davorka Belac motiv gradi elementima koji podražavaju figurativno predstavljen eksterijer. Ona uspijeva postići atmosferu tajnovitosti, dramatičnost scene. Ponuđena je ideja perspektive. Prezentaciju grafike u izdvojenom prostoru „bijele kocke” autorica nadograđuje dosjetljivim umetanjem prirodne grane. Oba elementa čine zanimljivu instalaciju.

 

Cerovac Marko

Marko Cerovac nudi niz grafika sa karakteristikama portreta. Bez puno tonova, snažnim kontrastima, zahtjevnom tehnikom, postignuta je individualnost prikazanih likova. Na nekima možemo nazrijeti emocionalno stanje. Doživljaju doprinose gestualne intervencije izvan područja lica. U postavu autor ih plasira kao trodimenzionalnu zbirku pa nam se čini da su pred nama ilustracije iz nekog stripa. U doživljaju serije dostignuta je uvjerljivost umjetničkog promišljanja.

 

Erdfeld Enco

Enco Erdfeld kao da dojmljivost želi postići ponavljanjem oblika. Ponegdje dostiže uvjerljivost doživljaja pejzaža a ponegdje odlazi u nadrealno. Na koloriranoj monotipiji autor koristi slučajnost koja se nazire u slojevima. Primjetan je slobodniji pristup interpretaciji formi stiliziranih vizura, vezanih uz realne oblike predjela, dobiven drvorezom.

 

Flego Davorka

Davorka Flego poigrava se namazima boja. Očituje se ritmičnost, aktivitet motiva. Čini se da bi razvijanje ideje donijelo još kvalitetnije rezultate. Apstraktni rezultati nalikuju oblicima iz područja kvantne fizike, isječcima fraktala. Autorica dobro usklađuje tonalitete. Dobiveni oblici djeluju skladno i nude ideju materijaliziranja energetskih stanja.

 

Gasprotic Romina

Romina Gašprotić podastire rad s predstavljenom idejom pejzaža i apstraktne formacije. Koristeći se vijugavim, spiralnim potezima, ona uspoređuje oblik krošnje sa nekim univerzalnim oblikom vrtloga energije. Ova interpretacija događa se na razmeđi viđenog i zamišljenog. Rezultat je nadrealno.

 

Gortan Giulijana

Giulijana Gortan realizira grafike sa portretnom tematikom. Pojednostavljujući i oduzimajući realne oblike dobiveni su začudni perspektivni otkloni. Lica nemaju izražene individualne karakteristike. Izrezima i kompozicijskim rješenjima približuju se simboličkom promišljanju. Čini nam se kao da autorica teži uobličavanju univerzalnosti ljudskog lika.

 

Hekic Janko

Janko Hekić nudi dva rada sličnih vizualnih i tehničkih rješenja. Čini nam se kao da energija nahrupljuje u kadar da bi se zaustavila u kovitlacu. Veliki raspon tonskih gradacija radovima daje kvalitetu. Kompozicijski hrabro postavljeni ostaju uravnoteženi, bez obzira na razliku u raspršenim elementima s jedne i, objedinjenim u geometrijski oblik, s druge strane snažno aktivirane scene.

 

Jurcic Biserka

Biserka Jurčić hrabro prilazi gestualnom oblikovanju na malom formatu. Ta sloboda odražena je na radovima. Apstraktne forme asocijativne su pa nas navode da pokušamo otkriti prepoznatljivi oblik. Prednjači dojmljivi, koloristički, žutom bojom naglašen rad. Autorica oblicima uspijeva izgovoriti stanje. Tekstura uvlači trodimenzionalnost u dojam. Osjećaj kao da postaje oblik.

 

Kivela Irina Ukotic

Irina Kivela Ukotić igra se idejom oblikovanja portreta. Ona nudi dva načina vizualizacije. Jedan je spontan, na rubu slobodnog dječjeg pristupa. Unatoč tome, rad izgovara veliku dozu karakterističnosti, individualnosti i signira stanja motiva. Drugi način interpretacije lika geometriziran je i stiliziran pa, unatoč šarmu i bogatstvu tonova djeluje poput maske. Svakako, ovi radovi zaslužuju pažnju.

 

Krajcar Ana

Ana Krajcar bolje rezultate postiže spontanijim načinom oblikovanja. Tako apstraktni oblici na plavo koloriranoj monotipiji dosižu visok nivo rezultata. Geometrizirani oblici nude propitivanje ritma unutar malog formata. Jednostavnim sredstvima postignut je odličan uradak. Figurativni motivi, unatoč šarmu i uvedenom koloru ostaju u sjeni rada obilježenog plavim.

 

Previc Jana Finderle

Jana Prević Finderle nudi veoma zanimljive likovne rezultate. Sloboda pristupa obliku i materijalu rezultira nadprosječnim uradcima. Skicozne, oskudne forme oplemenjuje upravo to siromaštvo, svjesno preskakanje nebitnog. Uvedeni su isključivo oblici neophodni za dojam. Vješto je uporabljen isječak tiskanog teksta. Prestižni rezultati postignuti su uvođenjem nenapadnih a opravdanih koloriranih detalja.

 

Putinja Nada

Nada Putinja nudi dvije situacije. Serija drvoreza progovara maštovitom stilizacijom pejzažnih motiva. Preklapanje perspektiva nekih oblika krenulo je zanimljivim rješenjima koja se ne protežu na sve elemente. Drugim nizom radova, na kojima barata kolorom i bogatim preljevima tonova, autorica postiže izuzetne rezultate. Jednostavni, neambiciozni, apstraktni oblici doimaju se kompozicijski stabilni, promišljeno izrezani iz mogućeg obilja te koloristički vrhunski dovršeni. Djeluju kao izvorišta energetskih tokova.

Eugen Borkovsky, IX. 2013.

Pokrovitelj: Grad Pazin
Izložba se može razgledati od 17. – 28. IX. 2013.
Radno vrijeme: pon – pet: 10 – 12 i 17 – 19 h; sub: 10 – 13 h

Impressum: za Društvo likovnih stvaratelja: Nada Putinja, tekstovi: Eugen Borkovsky, postav: Noel Šuran, oblikovanje: Marko Cerovac & E. V. B, realizirano: IX. 2013.

y postavljanje izlozbe selekcija
Postavljanje izložbe, selekcija

ambalazirane katalog maketa