Osijek – Pavle Hegeduš: Tri katedrale

Izložbeno slikarski-multimedijski projekt
(instalacija fotografija-printova, monografija, slika, refleksije…)
TRI KATEDRALE: Osijek, Đakovo i Pečuh

Otvorenje izložbe će se održati u subotu, 6. listopada 2012., u 18:00 sati, u Galeriji Kazamat, Jagićeva 2 – Tvrđa, Osijek, (Dom HDLU-a Osijek).
Izložbu će otvoriti akademik Andrija Mutnjaković

Autor se dominantno bavi vrlo interesantnom morfološkom temom tretirajući lik ili tijelo kao stvaratelja uzorka (fraktal u informatici). U svrhu ilustracije i dokaza višeslojno postavljenih teza autor odabire za istraživanje tri karakteristična regionalna motiva sa znakom entiteta: to su katedrale u Đakovu i Pečuhu, te konkatedrala u Osijeku. Istraživanja obuhvaćaju tematske sklopove od ambijentalne prisutnosti (vizure unutar grada, pejzaža, regije), preko arhitektonskog i vjerskog izraza (simbolika, sveci-zaštitnici, ikonografija, memorija), do oblikovnih detalja (rozete, vitraji, garguji, freske, plastika), te do razmatranja prapovijesnih, povijesnih i recentnih autorskih refleksija.

Realizaciju ovako definiranog programa autor je predstavio obimnim detaljnim sinopsisom s ilustrativno i tekstualno obrazloženim tezama i načinom njihove prezentacije. Sam sinopsis kvalitetan je temelj za katalošku prezentaciju cjelovitog projekta. Obuhvaća razmatranja nastanka, projektiranja i gradnje sve tri crkve, njihovo slikarsko i skulptorsko ukrašavanje, te njihove komparativno poruke izražene putem korištenja citata i autorovih opservacija. Sama izložba osmišljena je kao ambijentalna instalacija realnih fotografija izložaka i slikarsko-digitalnih intervencija kojima se interpretira i akcentuira razmatrani eksponat i pročišćava do grafičke razine znaka i simbola.
Kvaliteta ovog slikarsko-multimedijskog projekta je višeslojna. Prije svega upozorava se na teološku i svjetonazornu povijesnu znakovitost triju katedrala u regionalnom jedinstvu. Sintetizira se njihova morfološka povezanost. Uočavaju se odabrani fragmenti i atributi, te njihovom virtualnom ideacijom, grafičkim filterima i kompjutorskom animacijom ostvaruju se osebujni umjetnički doživljaji kolekcije fraktala kao autorske rekreacije respektabilnih uzoraka.
Temeljem prezentiranog sinopsisa izložbe, iscrpnih autorova pojašnjenja i prikazanih ilustracija, te autoriteta Pavla Hegeduša kao diplomiranog grafičara Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i vrsnog autora – dokazanog kako u grafičkom dizajnu publikacija tako u vizualnim komunikacijama – smatra se potrebnim i korisnim prihvatiti i podržati razmatrani program izložbe TRI KATEDRALE. Također se sugerira da se izložba poprati kvalitetnom kataloškom obradom predočenog sinopsisa sa ciljem «trajnog dokumentiranja fraktalizacije kao razvojne strukture u elaboriranju likovnog procesa» (Hegeduš).
Andrija Mutnjaković, Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti