Osijek: okrugli stol o financiranju potreba u kulturi

kultura

kultura

Potrebe u kulturi iz europskih fondova financirat će se iz europskog fonda za regionalni razvoj te europskog socijalnog fonda, a težište bi trebalo biti na projektima revitalizacije kulturne baštine, istaknuto je danas u Osijeku na okruglom stolu o razvoju i financiranju projekata u području kreativnih industrija, koji su organizirali osječki Kinematografi dd.

Načelnica Sektora za europske poslove i medije Ministarstva kulture Martina Borovac-Pečarević kazala je kako su u tu svrhu formirana dva glavna operativna programa, za privlačenje sredstava iz ovih fondova, koje će voditi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Istaknula je da je naglasak na projektima koji su dobro pripremljeni i koji doprinose socioekonomskom razvoju, među ostalim, zaštiti okoliša te poticanju malog i srednjeg poduzetništva, gdje su važne kulturne i kreativne industrije.

Na lokalnoj razini projekt mora biti značajan za ljude u lokalnoj zajednici, odnosno da potiče zapošljavanje i ekonomsku revitalizaciju, a strateško planiranje u kulturi, nužno je na nacionalnoj, pa i na lokalnim razinama, kazala je Borovac-Pečarević. Upozorila je kako je jedan od ključnih problema nepripremljenost u izradi kvalitetnih projekata, budući da dobre ideje treba i razraditi, što traži edukaciju i sinergijsko djelovanje, kako bi privukli što više sredstava iz europskih fondova.

Osječki dogradonačelnik Vladimir Ham izvijestio je kako je Gradska uprava, od osječke Umjetničke akademije, nedavno dobila naručenu strategiju razvoja kulture u gradu od 2014. do 2020. godine te da bi, uz manje dorade, do kraja godine mogla biti usvojena na Gradskom vijeću.

Dodao je da strategiju smatra dobrom, jer promišlja o kulturi, kao o sastavnom dijelu turizma te kulturnom poduzetništvu, a treba se oslanjati na projekt Osijeka kao europske prijestolnice kulture 2020. godine, na čemu radi Gradska uprava.

Zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Bernard Jakelić upozorio je da “za sve naše potrebe, uključujući i kulturne, moramo stvoriti realnu materijalnu osnovu, koja to može financirati, a poduzetnička klima kod nas je vrlo loša te imamo preglomazan birokratski aparat”. (Hina)