Osamljeno drvo na albanskom

Albanski tjednik Nacional objavio haiku Tomislava Marijana Bilosnića


Ni mjesec dana od objave, haiku zbirka Tomislava Marijana Bilosnića Osamljeno drvo/ A Lonely Tree doživjela je i svoju albansku promociju. Bilosnićev haiku na afričke teme tiskan u dvojezičnoj hrvatsko-engleskoj varijanti (prijevod na engleski potpisuje Đurđa Vukelić- Rožić), a u izdanju Udruge 3000 godina Za dar, u cijelosti je preveden na albanski jezik. Kao prevoditelj na albanski jezik javlja se ugledni albanski pjesnik Mustafa Spahiu, autor koji je preveo više Bilosnićevih knjiga (Koji jedu ribe, Kalendar sna, Tigar, Kuća, Molitve).

Vladimir Devide i Tomislav Marijan Bilosnić

Bilosnićevo Osamljeno drvo  objavljeno je u uglednom albanskom nacionalnom tjedniku Nacional, za društvena i politička pitanja, kulturu i literaturu (br. 177.)  od  9-16. prosinca  2012. godine, a koji izlazi u Tirani. Nacional je Bilonićev prilog najavio i na svojoj naslovnoj stranici. Za istaknuti je kako ovaj albanski tjednik svoje  stranice po treći put ove godine posvećuje djelu hrvatskog književnika Tomislava Marijana Bilosnića, čiji je jubilej – 45. godina stvaralaštva,  na početku 2012. godine i najavio.