Od epilepsije boluje 50 milijuna ljudi, većina u siromašnim zemljama

Epilepsija je dva puta češća u siromašnim zemljama nego u razvijenima i to ponajviše zbog faktora rizika poput češćih ozljeda glave ili oštećenja mozga uslijed infekcija, pokazalo je međunarodno istraživanje

Oko 50 milijuna ljudi širom svijeta boluje od epilepsije a više od 60 posto onih koji od nje pate u siromašnim zemljama ne primaju odgovarajuće liječenje, piše znanstveni tim predvođen Charlesom Newtonom sa sveučilišta Oxford u medicinskom časopisu Lancet.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), 90 posto epilepsije u Africi se ne liječi.
Smrtnost od te bolesti u zemljama u razvoju mnogo je viša nego u razvijenim zemljama i razlog tomu je neliječenje ljudi koji boluju od epilepsije, upozoravaju znanstvenici. U mnogima od tih zemalja ne postoje čak ni specijalizirane bolnice za liječenje.
Znanstvenici upozoravaju da se moraju uložiti i značajni napori u zdravstveno prosvjećivanje jer mnogi ne znaju da se ta bolest može staviti pod kontrolu i tako ju riješiti stigme.
"S obzirom na učestalost bolesti u svijetu ona bi se trebala proglasiti javnozdravstvenim prioritetom a pristup liječenju trebao bi se poboljšati u zemljama u razvoju", poručuju znastvenici.

Foto: Columbianeurosurgery.org