Noć muzeja 2012. u Muzeju grada Trogira.

Noć muzeja u Muzeju grada Trogira od dva dijela

Noć muzeja u Muzeju grada Trogira sastoji se od dva dijela: popularno stučnih predavanja na temu prehrane u Trogiru kroz stoljeća (predavači Alen Miletić, kustos – arheolog, Danka Radić, viša kustosica i Fani Celio Cega, muzejska savjetnica) te natjecanja u pripremi fritula – Fritulijade (voditeljica Goranka Tomaš, muzejski pedagog), koju će ocijenjivati stručna nepca žirija u sastavu: Tatjana Ciciliani, Robert P. Žmire i Nikica Ševo. U stvaranju natjecateljske atmosfere sudjelovat će i Trogirski kanti.

Maja Maljković, Muzej Grada Trogira
maja.maljkovic@gmail.com

Akademija-Art.hr