Natječaj ULUPUH-a za 2014. godinu

ulupuh

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti raspisuje

 Natječaj za izložbe i projekte u 2014. godini

Rok za predaju prijava je 20. svibnja 2013. godine.

Prijedlozi mogu uključivati:
izložbe
izdavačke projekte
edukativne projekte
međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu
kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 2 (dva) prijedloga u slijedećim kategorijama:

A) Izložba:
Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (link), s priloženom traženom dokumentacijom. Autori koji nemaju pristup mejlu Prijavnicu mogu preuzeti u Galeriji ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) ili u Tajništvu ULUPUH-a (Preradovićeva 44/1, Zagreb), te ju ispunjenu dostaviti ili poslati poštom na adresu Galerije ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb). U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta, Galeriju Karas ili neki drugi prostor. Galerija ULUPUH (Tkalčićeva 14, Zagreb) zaprema prostor površine 106 m2. Tlocrt galerije moguće je vidjeti OVDJE a fotografije unutrašnjosti OVDJE. Galerija Permanenta (Preradovićeva 44 (1. kat), Zagreb) zaprema četvrtasti prostor površine 48 m2 (fotografije unutrašnjosti OVDJE). Galerija Karas (Praška 4, Zagreb) prostire se na dva nivoa, prizemlje i kat, ukupne površine oko 80 m2. Tlocrt galerije OVDJE, a fotografije unutrašnjosti OVDJE.
Ukoliko se izložba prijavljuje za neki drugi prostor (u Hrvatskoj ili inozemstvu), potrebno je navesti puni naziv i adresu prostora, sa kontaktima.

B) Projekt (izdavački, edukativni, istraživački…):
Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (link). Autori koji nemaju pristup mejlu prijedlog podnose putem Prijavnice koju mogu preuzeti u prostorima ULUPUH-a (Tajništvo ili Galerija ULUPUH). Prijedlog mora sadržavati:
· Radni naziv projekta
· Podatke o predlagatelju i realizatoru/rima projekta (biografije sa kontaktima)
· Podatke o partnerima projekta, ako ih ima (naziv organizacije/a sa kontaktima, njihov udio u pripremi odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva)
· Mjesto održavanja projekta
· Vrijeme održavanja projekta
· Kratki opis projekta (max 1200 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
· Cilj projekta
· Faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratki opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti)
· Korisnici projekta (kome je projekt namijenjen)
· Cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima)
Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, odnosno prijedlozi koji razvijaju:
· komunikaciju s publikom (interaktivni programi, edukacije, radionice za različite vrste publike)
· cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom)
· umrežavanje na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s potencijalom za dugoročnu suradnju
· poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora)
· društvenu odgovornost (projekti koji problematiziraju teme od javnog, društvenog interesa: ekologija, javni prostor i sl.)

Osnovni kriterij je umjetnička izvrsnost.

Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do sredine lipnja ove godine.

Rok za prijavu je 20. svibnja 2013. godine (vrijedi za prijave podnesene online kao i one dostavljene poštom ili osobno u Galeriju ULUPUH).

Za sve dodatne informacije moguće se obratiti voditeljici galerije Maši Štrbac, telefonom na: 01/ 4813 746, ili e-mailom na adresu:  galerija-ulupuh@zg.t-com.hr