Natječaj: Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji

Anamarija Knezevic-Dvorac Eltz

Anamarija Knezevic-Dvorac Eltz

Hrvatski fotosavez priređuje po šesnaesti put natječaj i međunarodnu izložbu fotografija mladih Međunarodni fotografski doživljaj baštineu Hrvatskoj. Izložba je rezultat opsežne programske aktivnosti namijenjene mladima do 21 godine starosti, koja je započela 1996. na inicijativu Ministarstva kulture Katalonije i otada joj se svake godine pridružuje sve veći broj – ne samo europskih – zemalja i pokrajina.

Nakana projekta, koji se priređuje u okviru Europskih dana baštine pod pokroviteljstvom Vijeća Europe i uz potporu UNESCO-a, od samoga početka bila je usmjeriti što veći broj mladih na fotografiranje i razumijevanje kulturne i prirodne baštine.

Zajednička izložba izabranih fotografija mladih autora iz svih zemalja sudionica priređuje se približno u isto vrijeme – u rujnu, u sklopu obilježavanja Europskih dana baštine – u svim zemljama i pokrajinama sudionicama, a cilj joj je razmjena ponajboljih fotografskih rezultata mladih autora iz različitih zemalja kako bi se dobila cjelokupna dimenzija odnosa mladih spram baštine. Izložba se krajem godine postavlja i u Palači Europe u Strasbourgu, u sklopu završne svečanosti projekta. Izložbu prati zajednički katalog s reprodukcijama svih fotografija na izložbi.

Projekt Međunarodni fotografski doživljaj baštine (International Heritage Photographic Experience – IHPE) dobio je 2008. godine Nagradu Europske unije za kulturnu baštinu, plaketu Europa Nostra.

Realizaciju cjelokupnog projekta u Hrvatskoj omogućuju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Hrvatska zajednica tehničke kulture.

NATJEČAJ ZA MLADE
„HRVATSKA KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA NA FOTOGRAFIJI”
„XVIII. MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI DOŽIVLJAJ BAŠTINE 2013.”

Hrvatski fotosavez priređuje natječaj „Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji” kao dio međunarodnoga projekta „XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2013.”, koji će se organizirati u većem broju europskih te u nekoliko izvaneuropskih zemalja. Rezultat ovoga projekta bit će izložba fotografija mladih autora koja će biti priređena u svim zemljama sudionicama te u Palači Europe u Strasbourgu krajem 2013. godine.

Cilj je natječaja potaknuti veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine, te razmjena ponajboljih rezultata, kako bi se dobila cjelokupna međunarodna dimenzija rada mladih autora.

SUDIONICI
Na natječaju mogu sudjelovati mladi autori do navršene 21 godine života.

NAČIN PRIJAVE
Autori se mogu prijaviti samostalno ili putem udruga ili škola.

TEMA
Tema natječaja je „Hrvatska kulturna i prirodna baština”.

TEHNIKA / FORMAT / PRIJAVA
Autori mogu svoje radove prijaviti isključivo u digitalnom obliku na CD-u.
Fotografije trebaju biti u JPG formatu, minimalne razlučivosti 300dpi te minimalnih dimenzija 2.200 x 1.600 piksela. Veličina pojedine slikovne datoteke treba biti približno 3Mb.
Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom autora i rednim brojem fotografije sukladno prijavnici.
U prijavnici treba za svaku fotografiju pobliže naznačiti mjesto (lokaciju) snimanja, te eventualno naziv baštinskog objekta ili događaja.
Prijavnica može biti na CD-u zajedno s radovima ili priložena uz CD.

BROJ RADOVA
Svaki autor može na natječaj prijaviti do 10 fotografija.

OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.
Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati 6 – 8 fotografija koje će predstavljati Hrvatsku na zajedničkoj izložbi „XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2013.”.

NAGRADE
Svi autori odabranih fotografija dobit će međunarodnu diplomu.

IZLOŽBA
Međunarodna izložba „XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2013.” bit će organizirana u Hrvatskoj u nekoliko gradova.

KATALOG
Svaki autor odabranih fotografija dobit će primjerak kataloga.

PRAVILA NATJEČAJA
Pravila natječaja sukladna su međunarodnim Pravilima za priređivanje manifestacije „XVIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2013.” jedinstvenim za sve zemlje sudionice.

ROK
Posljednji dan za prijam fotografija je 31. svibnja 2013. godine.

ADRESA
Radovi se šalju na adresu: Hrvatski fotosavez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb.

Tajnik Hrvatskog fotosaveza Predrag Bosnar.
e-mail: predrag.bosnar@hztk.hr

HRVATSKI FOTOSAVEZ
Dalmatinska 12
10000 ZAGREB

 

NATJEČAJ ZA MLADE
„HRVATSKA KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA NA FOTOGRAFIJI“
„XVIII. MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI DOŽIVLJAJ BAŠTINE 2013.“

 

PRIJAVNICA

 

PODACI O AUTORU

 

Ime i prezime               __________________________________________________________________

 

Adresa, telefon, e-mail  __________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

Datum rođenja             __________________________________________________________________

 

Naziv i adresa udruge ili škole      __________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

PODACI O PRIJAVLJENIM RADOVIMA

 

(naziv rada, naziv baštinskog objekta, mjesto nastanka rada)

 

  1.  __________________________________________________________________________________

 

  2.  __________________________________________________________________________________

 

  3.  __________________________________________________________________________________

 

  4.  __________________________________________________________________________________

 

  5.  __________________________________________________________________________________

 

  6.  __________________________________________________________________________________

 

  7.  __________________________________________________________________________________

 

  8.  __________________________________________________________________________________

 

  9.  __________________________________________________________________________________

 

Prijavom fotografija na natječaj autor potvrđuje autorstvo djela i daje suglasnost organizatoru za eventualno korištenje djela bez nadoknade u svrhu reproduciranja u katalogu i popratnim materijalima izložbe te ovlaštenje za prijenos prava u njegovo ime na međunarodnog koordinatora projekta u iste svrhe.

 

U _________________________, _____________  godine                      ____________________________

  

                                                                                                                                            Vlastoručni potpis autora