Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

objavljuje 
 
Godišnji natječaj za prijem novih članova u ULUPUH
 
u sekcije:
Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za primijenjeno slikarstvo, karikaturu, ilustraciju, strip i animirani film
Sekcija za multimediju i intermediju
Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem).
 
Stupanjem u ULUPUH stječe se:
–       pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
–       pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
–       pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
 
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge, kako su opisani u Statutu ULUPUH-a:
–         biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u         
          Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
–         redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
–         redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
–         ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
–         posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
–         aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
–         sudjelovati u radu sekcija;
–         predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
–         štititi ugled ULUPUH-a;
–         štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo. 
 
Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14, u Zagrebu, 30. i 31. siječnja 2012., od 10 do 15 sati. Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Veliki umjetnički savjet ULUPUH-a i na temelju toga izabrati kandidate za prijem.
 
Kotizacija po kandidatu iznosi 400.00 kn, a plaća se pri predaji radova. Kotizacija se ne vraća.
 
Isti su dostupni na Internet stranicama ULUPUH-a www.ulupuh.hr  , a mogu se dobiti i u Tajništvu ULUPUH-a, Preradovićeva 44/1, Zagreb (radnim danom od 10 do 13 sati) ili u Galeriji ULUPUH, Zagreb, Tkalčićeva 14, radnim danom od 10 do 17 sati, subotom od 10 do 13 sati.
Natječaj sa kriterijima kao i pristupnicu dozvoljeno je umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima.

Akademija-Art.hr
12.12.2011.