Natječaj za izradu službene majice festivala Cest is d’Best

Međunarodni ulični festival Cest is d’ Best

Zagreb, 8. – 12. lipnja 2011.
poziva Vas da svojim ostvarenjima sudjelujete na natječaju za

Idejno i grafičko rješenje za izradu službene majice ovogodišnjeg festivala

Propozicije


1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i autorske grupe s područja Republike Hrvatske i drugih država.

2. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Festivalu s najviše 3 (tri) rada.


3. Radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici.

4. Tema Festivalska majica (kratki rukavi) daje slobodu odabira motiva (od figurativnog prikaza, detalja do vlastitog doživljaja).

5. Najuspjeliji rad  biti će nagrađen sa: 1.000,00 kn

6. Odabrana majica bit će tiskana u najmanje 200 primjeraka i kao vlasništvo festivala će se prodavati na festivalskim lokacijama te će istu uz logotipe sponzora nositi članovi organizacije i tim festivala.

7. Festivalske majice bit će predstavljene na posebno organiziranom susretu s medijima u sklopu organizacije festivala.

8. Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje rada. Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade. Radovi se ne vraćaju već ostaju u vlasništvu i za potrebe festivala.

9. Autori sami snose troškove izrade.

Gotove radove slati na adresu:
CESTAGRAM
P. P. 88
10 001 ZAGREB

zajedno s ispunjenom prijavnicom i fotografijom rada na CD-u u JPG (300 dpi). ili u nekom drugom formatu.  Fail nazvati npr: Zoran Jurić, ime-šifra rada. Ne zaboraviti napisati ime i prezime te ime-šifru rada i na CD-u.

11. Rok za prijavu za sudjelovanje na 15. Međunarodnom uličnom festivalu Cest is d’ Best je 13. svibnja 2011.

12. O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni putem elektronske pošte do 20.svibnja 2011. godine.

Članovi žirija:

Dijana Nazor
Ivica Šimek
Zlatan Jaganjac
Miran Hadži-Veljković
Zlatko Petrović

Autor ideje: Agencija za tržišno komuniciranje PROGLAS

Izvršni organizator Međunarodnog uličnog festivala
Cest is d’ Best je udruga Cestagram.

Prijavnica za 15. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best

Idejno i grafičko rješenje za izradu Festivalske majice

naziv rada, godina nastanka_______________________________________________


ime i prezime autora/grupe________________________________________________

adresa, grad___________________________________________________________

telefon/mobitel, fax, e-mail, web stranica_____________________________________

* datum, mjesto rođenja/osnivanja grupe_____________________________________

*kratka biografija autora/reference grupe_____________________________________

* nije obavezno ispuniti

Dijana Nazor, voditeljica likovnog programa
dijananazor@gmail.com www.cestisdbest.com

Akademija-Art.hr
09.03.2011.