Natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba

zagreb
U ‘Večernjem listu’ i ‘Jutarnjem listu’ bit će raspisan javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba za najviše zasluge i postignute rezultate u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života
Nagrada se dodjeljuje građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.
Kriteriji za dodjelu Nagrade jesu najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja, objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja te uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.
Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba, područje za koje se predlaže dodjela Nagrade, obrazloženje prijedloga te raspoloživu dokumentaciju.
Prijedlozi se podnose Odboru Gradske skupštine za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda br. 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom: "Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba – ne otvaraj."
Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba je do 25. siječnja.