Natječaj: Likovno-urbana instalacija u gradu Zagrebu

16. Međunarodni ulični festival Cest is d’ Best

31. 05. do 03. 06.  2011.

poziva Vas da svojim ostvarenjima sudjelujete na natječaju za
 
LIKOVNO-URBANU INSTALACIJU U GRADU ZAGREBU

Propozicije


1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i/ili autorske grupe s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

2. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na festivalu s najviše 3 (tri) rada

3. Radovi se prijavljuju na posebnoj prijavnici.

4. Likovno-urbane instalacije trebaju biti izvedene na otvorenom prostoru u gradu Zagrebu (trgovi, pročelja zgrada, postojeći spomenici, gradski artefakti i sl.).

5. Tehnički uvjeti:
Projekti trebaju sadržavati:
– skicu ili kompjutorsku animaciju
– tehnički opis postavljanja i uklanjanja
– tehnički opis materijala koji se koriste u izradi
– troškovnik (materijal za izradu instalacije, honorar).

Važna napomena: instalacije u izvedbi ne smiju pretpostavljati bilo kakvu mogućnost oštećivanja postojećih gradskih objekata.

6. Slanje prijedloga: prijedlozi radova sa prijavnicom za likovno-urbane instalacije se šalju u digitalnom obliku na e-mail adresu:
dijananazor@gmail.com

7. Opći uvjeti za urbane instalacije:
Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje rada.
Festival zadržava pravo na fotografiranje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu, te pravo na njihovo korištenje u reklamne i dokumentacijske svrhe bez naknade.

8. Rok za prijavu na 16. Međunarodnom uličnom festivalu Cest is d’Best je do 25. travnja 2012.

9. O ishodu selekcijskog postupka sudionici će biti obaviješteni e-mailom do 10. svibnja 2012. godine.

Članovi žirija

Darinka Dragišić, tajnica festivala
Dijana Nazor, voditljica likovnog programa
Ivica Šimek, direktor tehnike
Zlatko Petrović, direktor festivala Cesti is d´Best

Autori natječaja: Zlatko Petrović,
Miran Hadži-Veljković

Izvršni organizator 16. Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’Best je udruga Cestagram.
 

16. Međunarodni ulični festivalCest is d’Best
31. 05. do 03. 06. 2012.

Prijavnica za
 

 

LIKOVNO-URBANU INSTALACIJU


 
 

 

naziv rada, godina nastanka
 
 

ime i prezime autora/grupe
 
 

adresa, grad
 
 

telefon/mobitel, fax, e-mail, web stranica
 
 

datum, mjesto rođenja/osnivanja grupe
 
 
kratka biografija autora/reference grupe
 

 

 
 
 
 
 
 
 
16. Međunarodni ulični festival Cest is d´Best  2012. www.kraljeviulice.com 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod Dijane Nazor (voditeljica likovnog programa)
tel. 099/501-4417, e-mail: dijananazor@gmail.com

 


 

Akademija-Art