Natječaj: Žene slikari, Majdanpek 2011.

Natječaj za IX Međunarodnu izložbu ŽENE SLIKARI, Majdanpek 2011.
Centar za kulturu Majdanpek i Udruženje za Majdanpek objavljuju konkurs za učešće na IX Međunarodnoj izložbi ŽENE SLIKARI u Majdanpeku – SRBIJA, 2011. godine.

KONKURS

IX MEĐUNARODNA IZLOŽBA “ŽENE SLIKARI” 2011
Konkurs je otvoren od 01. decembra 2010. do 20. februara 2011. godine.
Izložba će biti otvorena 26. marta 2011. godine u 14 časova.
Prijavni formular možete preuzeti sa www.centarart.com ili tražti elektronskom poštom.
Cilj ovakve izložbe je da afirmiše i predstavi rad žena umetnika iz zemlje i sveta ali i da stimuliše i afirmiše umetnost, kulturu i kulturni turizam.
Otvaranje navedene izložbe zakazano je za 26. mart 2011. godine u 14 časova, u Velikoj galeriji. Postavka će trajati do 11. 04. 2011. godine.
Učešće mogu uzeti sve žene slikari sa teritorije Republike Srbije i iz inostranstva sa po dva rada u
tehnikama: slikarstvo, grafika, skulptura i crtež, maksimalnih dimenzija 70×50 cm za dvodimenzionalnu I 40 × 40 × 40 cm za trodimenzionalnu tehniku.
Radovi ne moraju da budu opremljeni za izlaganje.
Konkurs je otvoren za sve umetnice koje prihvataju uslove učešća.
Kotizacija za učešće na konkursu je 1000,oo dinara za svaku autorku.
Uplatu izvršiti na uplatni račun br.: 840 – 731668 – 40
Korisnik: Centar za kulturu Majdanpek,
Svrha plaćanja: za izložbu “Žene slikari 2011“
Poziv na broj: 321
Kotizacija se ne vraća.
Radovi se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Centar za kulturu Majdanpek, ul. Svetog Save 12, 19250 Majdanpek, SRBIJA.
Troškove dostave i vracanja radova snose umetnice.
Za sve učesnice organizatori će obezbediti katalog u boji sa jednom reprodukcijom rada svake autorke
učesnice izložbe kao i celodnevni program za sve učesnice i goste 26. 03. 2011.godine.

Kontakt: Vesna Radosavljević 030 584 056, 064 338 7016,
Ljiljana Stevanović 063 1020 925
www.centarart.com, centarart@open.telekom.rs
U Majdanpeku,
30. 11. 2010. god.
Organizacioni odbor
IX Međunarodne izložbe „Žene slikari“

Akademija-Art.hr
11.01.2011.