Najveća javna skulptura od recikliranog otpada

Robots Collective u Zagrebu 9.9. u 20.00 sati

Akademija-Art