Najnovije izdanje Državnog arhiva u Zadru

Zadarsko okružje s početka 18. stoljeća
 
Najnovije izdanje Državnog arhiva u Zadru bit će predstavljeno u ponedjeljak, 18. lipnja u 12 sati u dvorani Kataloga Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, Marulićev trg 21. Riječ je o monografiji Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine. Drugi dio: Srednji kotar autora Marka Rimca, znanstvenog novaka Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gorana Mladinea, asistenta na Hrvatskom institutu za povijest. O knjizi će govoriti dr.sc. Hrvoje  Petrić, mr.sc. Mirjana Jurić, viša arhivistica u HDA, te sami autori.
Knjiga čitateljima nudi vjeran prijepis originalnih dokumenata i karata mletačkog katastra nastalog prije 300 godina. Svi dokumenti i karte čuvaju se u Državnom arhivu u Zadru. Izvorni mletački katastar obuhvaća područje Donjeg, Srednjeg i Gornjeg kotara. Dokumenti i karte preostalog, Gornjeg kotara, bit će objavljeni u trećem svesku monografije.
Dokumenti predstvavljeni u ovoj knjizi govore o cjelokupnoj slici Dalmacije s početka 18. stoljeća, nakon odlaska Osmanlija iz zaleđa dalmatinskih gradova. Nastali su kao posljedica nastojanja mletačkih vlasti da urede zemljišne odnose na područjima koja su stekli mirovnim sporazumima s Osmanlijama u  ratovima 17. i 18. stoljeća. Pred povjesničarima tek predstoji istraživanje i interpretiranje brojnih podataka iznesenih u knjizi.
Nives Gajdobranski

Akademija-Art