Najava za novi semestar u Centru za kreativno pisanje

U Centru za kreativno pisanje iz Zagreba počinju upisi u novi semestar u radionicu pisanja

Najava ljetnog semestra.

Selma Kanazir, voditeljica marketinga
Zagreb, Amruševa 10
www.cekape.com
cekapecentar@gmail.com