Najava izložbe: Mit i Art u Galeriji Bačva

Mit i Art

Mit i Art / Mitas ir menas / Myth and Art
2.9. – 14.9.2013.

Otvorenje izložbe održat će se u ponedjeljak, 2.9.2013. u 19 sati.
Galerija Bačva, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

Izložba pod nazivom Mit i art rezultat je suradnje Galerije Meno parkas, Kaunas i Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb. Prva izložba održana je od 5.07. do 31.07.2013. u Galeriji Meno parkas u Kaunasu. Riječ je o zajedničkoj izložbi troje litvanskih i troje hrvatskih umjetnika koji kroz svoje radove propituju odnos mita i umjetnosti, svaki svojim jedinstvenim umjetničkim oblikovanjem i pristupom istražuje granice pojmova umjetnosti i mita, propituju i objašnjavaju njihovu važnost.

Julija Pociūtė korz svoj rad istražuje važnost mita i analizira ga očima djeteta. Povilas Ramanauskas pokušava objasniti podrijetlo mita o svemu preko pojma sna dok Gabrielė Tamoliūnaitė istražuje povijest mita preko priče o vragu.

Fotoperformans mlade dizajnerice i umjetnice Tajči Čekade, Pogled u međusvijet, predstavljen je kao ilustracija arhaičnog, sakralnog mita. Radovi Ivana Fijolića poslužili su kao ilustracija ideološkog mita, dok su radovi Ksenije Kordić poslužili ilustraciji anarhičnog mita.

Izložba Mit i art posvećena je fascinantnoj osobnosti Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa (1875.-1911.), litvanskom skladatelju i slikaru, te njemu analognoj ličnosti u Hrvatskoj, Natku Nodilu (1834.-1912.), historičaru,

političaru, publicisti i mitologu. I dok je Čiurlionis nastojao ostvariti prožimanje slikarstva i glazbe u jedan umjetnički medij, Natko Nodilo u svojem je znanstvenom istraživanju ostvario međusobnu nadopunu historiografije i mitoloških istraživanja.

Realizaciju izložbi omogućili su: Litvanska fundacija za potporu u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Litve, Grad Kaunas, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.