Nagrada „Tin Ujević“ za 2012. predana Nedi Mirandi Blažević-Krietzman


Poetski poticaji pronađeni u baštini

U sklopu festivala "S Tinom u Vrgorcu" u Vrgorcu  je 5. srpnja dodijeljena nagrada  "Tin Ujević" pjesnikinji Nedi Mirandi Blažević Krietzman za zbirku pjesama "Vezuvska vrata" (Fraktura, Zaprešić, 2011.). Nagradu joj je predao predsjednik Društva hrvatskih književnika Božidar Petrač
Pogledajte galeriju fotografija!
Donosimo izvješće Prosudbenog povjerenstva za dodjelu  NAGRADE „TIN UJEVIĆ“ Društva hrvatskih književnika za najbolju knjigu pjesama objavljenu  u razdoblju od svibnja 2011. do svibnja 2012. godine.
Imenovano od strane Upravnog odbora DHK Povjerenstvo u sastavu Ivan Božičević, predsjednik, Dunja Detoni-Dujmić i Željko Knežević. U njihovom izvješću stoji: 
Na natječaj za Nagradu „Tin Ujević za najbolju zbirku pjesama  objavljenu u rečenome razdoblju pristiglo je 68 stihozbirka. Razmotrivši ponuđene naslove članovi Povjerenstva izdvojili su pet knjiga za koje drže da svojim poetološkim i estetskim elementima, sastavnicama i obilježjima mogu biti dobitnici „Tina“.


 

 
To su sljedeće zbirke:
Neda Miranda Blažević-Krietzman: Vezuvska vrata, Fraktura, Zaprešić, 2011.
Marko Grčić: Tuga cirkusa, DHK, Zagreb, 2011.
Božica Jelušić: Arielirika, B.Jelušić i  Baltazar, Koprivnica, 2011.
Ivana Simić-Bodrožić: Prijelaz za divlje životinje, V.B.Z., Zagreb, 2012.
Mile Stojić: Dunia, V.B.Z., Zagreb, 2011.
Povjerenstvo na svojoj  zaključnoj sjednici od 15. lipnja 2012. jednoglasno odlučilo kako se Nagrada „Tin Ujević“ za godinu 2012. dodjeljuje se književnici Nedi Mirandi Blažević-Krietzman za knjigu pjesama VEZUVSKA VRATA.
Donosimo iobrazloženje Povjerenstva:
– U knjizi Vezuvska vrata  Neda Miranda Blažević-Krietzman motive, poticaje za svoje poetske tvorbe i impostacije, vizure i projekcije pronalazila je u baštini svekolike kulture i umjetnosti (ciklus Vezuvska vrata i Afrodita, plavet), također i u inventaru svojih osobnih stvari, doživljaja, iskustava, zgoda, otkrića, spoznaja (ciklus Prašina i fotografiranje). Autorica je vrlo uvjerljivo očitovala svoj kozmopolitski senzibilitet koji nije zatvoren ni u kakve tvrde vremenske  i prostorne, civilizacijske i kulturne okvire. Njezin kozmopolitizam nije slučajan jer ona dvadesetak godina živi u Sjedinjenim Državama. Autoričinu su osjetilnost, imaginativnost i kreativnost provocirali  i nadahnjivali raznoliki toposi i simboli, književne, filozofske, likovne, glazbene provenijencije, u rasponu od antike, preko renesanse do suvremenosti. U prva dva ciklusa svi pjesmotvori  opremljeni su uvodnim tekstom, prologom ili motom, koji ima oblik fragmenata što aktualizira nečiju misao, spoznaju, pouku, poruku. Autori  tih  uvodnih fragmenata su nerijetko znamenite osobe iz korpusa svjetske kulture i umjetnosti; susrećemo tu starogrčkog filozofa Demokrita, pisce svjetskoga glasa (William Shakespeare, Ezra Pound, Ralph Waldo Emerson, Robert Musil, Hermann Broch, Rainer Maria Rilke), skladatelja Johna Cagea; u tom biranom društvu našla se i našijenka, slikarica Slava Raškaj. Pjesnikinja nekonvencionalno, promišljeno i lucidno korespondira s izabranim opservacijama i vizurama svjetskih značajnika, parafrazira ih i poetizira, rastvara i propitkuje  njihove semantičke, estetske i aksiološke matrice, traži i pronalazi u njima ishodišta za neke nove, moguće, usporedne oblike, paradigme, projekcije i smislove.
U ciklusu Prašina i fotografiranje pjesnikinja se, rekli smo, usredotočila na stvari, činjenice, doživljaje, situacije koje pripadaju inventaru njezine intime u  kojoj važno mjesto ima i iskustvo nomadizma, iskustvo selidbe, premještanja, promjene prebivališta, prostora, država, kontinenata. Svoju „nomadsku“ popudbinu autorica je evocirala, projicirala stilom i jezikom u kojem se dodiruje i prožimlje doživljeno i snovito, dohvatljivo i virtualno, faktografsko i fikcionalno, tvarno i onostrano.
Može se zaključno ustvrditi da je Neda Miranda Blažević-Krietzman knjigom Vezuvska vrata očitovala svoju neprijepornu poetskotvorbenu sabranost, kultiviranost, izvrsnost, da je ponudila poeziju koju resi izvedbena preciznost, čistoća i kakvoća te je nedvojbeno dostojna Nagrade kojoj je velikan hrvatskoga pjesništva zaštitnim znakom. Još možemo konstatirati da je Neda Miranda Blažević-Krietzman, nakon Irena Vrkljan, Gordane Benić, Andriane Škunce, Vesne Parun i Dunje Detoni-Dujmić, šesta pjesnikinja dobitnica nagrade „Tin Ujević“. – stoji u obrazloženju nagrade.
Nives Gajdobranski

Akademija-Art