Muško i žensko stvori ih – Teologija tijela I

Teologija tijela I

Muško i žensko stvori ih – Teologija tijela I.

Kateheze o ljudskoj ljubavi. Cjelovita teologija tijela. Svezak I.
Ivan Pavao II. – Karol Wojtyla

Muško i žensko stvori ih prvobitni je naslov koji je Ivan Pavao II. dao svojemu djelu o tjelesnoj dimenziji ljudske osobnosti, spolnosti, braka i celibata. Napisana još dok je bio nadbiskup Krakova, a kasnije, nakon što je postao papa, prerađena i preoblikovana u niz kateheza čitanih na audijencijama srijedom u razdoblju od 5. rujna 1979. do 28. studenog 1984. godine, ova je knjiga dobila prepoznatljiv i popularan naslov Teologija tijela.

Ivan Pavao II. nam je u ovomu monumentalnom djelu ostavio srž svoje velike vizije, usmjerene na otajstvo ljubavi koje se proteže iz Trojstva preko zaručničkoga odnosa Krista s Crkvom sve do konkretne tjelesnosti muškaraca i žena. S potpunim uvidom u suvremeni radikalan rascjep između osobnosti i tjelesnosti Papa predlaže cjelovit pogled na ljudsku osobu, ukorijenjen u Svetomu pismu i živoj tradiciji Crkve.

Prvi cjelovit hrvatski prijevod ovoga remek-djela, podijeljena u dva sveska, omogućuje nam ulazak u temeljnu viziju Ivana Pavla II. koja današnjemu čovjeku ponovno otkriva srž kršćanskoga navještaja o Bogu koji nas ljubi i čovjeku koji samo u ljubavi pronalazi sama sebe i svoju puninu. (Verbum.hr)