Biennale mozaika Rijeka 2013.

Biennale mozaika Rijeka je projekt Udruga A.na.nas. koji će ove godine doživjeti svoje drugo izdanje. Izložba će se održati u Rijeci, Zagrebu, Puli i Splitu u trajanju od 09.05.2013. do 23.08.2013. na nekoliko lokacija, a popratni program uključiti će među ostalom predavanja i radionice.
Ovaj natječaj je namijenjen svim hrvatskim umjetnicima, studentima i učenicima. Na ovoj izložbi neće se uzeti u obzir samo radovi u klasičnoj tehnici mozaika, nego i mozaik viđen kroz druge medije, kao slikarstvo, skulptura, video, instalacije, fotografija i sve ostalo što može asocirati na tehniku mozaika. Radovi moraju poštivati i inovativno pristupiti tehnici mozaika.

Odabir pristiglih radova koji zadovoljavaju uvjete natječaja, izvršit će žiri po isteku natječajnog roka te će do 08.04.2013. objaviti rezultate.

Žiri ima pravo odabrati radove koji će biti nagrađeni u sljedećim kategorijama: najbolji rad, najbolji studentski rad i najinovativniji rad.
U kategoriji umjetnika, studenata i učenika, žiri će izabrati najbolje radove čiji će autori dobiti diplome.
Natječaj je otvoren za sve umjetnike koji prihvate uvjete sudjelovanja.

PROPOZICIJE:
tema, materijali i mediji su slobodni
prijaviti je moguće najviše tri (3) rada
dimenzije ne smiju biti veće od 100×100 cm
radovi moraju biti kvalitetno opremljeni kako bi se lako okačili/izložili
rok prijave je 01.04.2013.
rezultati žiriranja biti će objavljeni do 08.04.2013.
odabrani radovi u dogovoru s organizatorom moraju biti dostavljeni u Rijeku do 21.04.2013.
prikupljanje odabranih radova biti će dogovoreno nakon objave rezultata natječaja
troškove prijevoza snosi autor djela (prijevoz u trajanju izložbe snosi organizator)
prijave bez tražene dokumentacije neće biti selektirane.

Organizator uzima pravo na zadržavanje rada do kraja BMRa (23.08.2013.)

Pristigli radovi nakon izložbe u Rijeci, u drugim će gradovima po dodatnoj selekciji biti izloženi koliko to budu omogućili prostori.

Organizator ima potpuno pravo korištenja fotografija u korist tiskanog materijala i drugih medija.

Više o natječaju i prijavnici dostupno je na stranici
www.biennalemozaikarijeka.com