Motiv Dubrovnika za prigodnu poštansku marku

Nives Gajdobranski
nives.gajdobranski@gmail.com

Hrvatska pošta uz 50. obljetnicu Instituta za povijest umjetnosti
ZAGREB – Hrvatska pošta dana 28.listopada 2011. godine izdaje  prigodnu poštansku marku u povodu 50. obljetnice Instituta za povijest umjetnosti

Motiv na marki je grad Dubrovnik, detalj sa slike Nikole Božidarevića, najpoznatijeg i najkvalitetnijeg izdanka dubrovačkoga renesansnog slikarstva. Autori ove poštanske marke su Orsat Franković i Ivana Vučić, dizajneri iz Zagreba, a marka će biti izdana u arčiću od 20 maraka. Nominalna joj je vrijednost 4,60 kn, a tiskana je u 100.000 primjeraka. U Poštanskom uredu 10101 Zagreb žig prvog dana bit će u uporabi 28. i 29. listopada 2011. godine.
Podsjetnik ide ovako: prije pedeset godina, 26. siječnja 1961., u Zagrebu je utemeljen Institut za povijest umjetnosti, ustanova koja je u pola stoljeća svog postojanja i neprekinutog rada odigrala istaknutu ulogu u razvitku povijesnoumjetničke znanosti u Hrvatskoj. Institut su u sklopu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njegova Odsjeka za povijest umjetnosti osnovali profesori Grgo Gamulin (1910. – 1997.) i Milan Prelog (1919. – 1988.). Studij povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu utemeljen je još 1878., no Institut za povijest umjetnosti nastao je kao njegovo važno proširenje za sustavno i terensko istraživanje hrvatske umjetničke baštine.
Isprva je Institut obuhvaćao povijest umjetnosti i arheologiju, da bi se 1965. formirala dva zasebna instituta u okvirima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1968. Institut postaje pravno samostalna znanstvenoistraživačka jedinica Sveučilišta u Zagrebu. Od Sveučilišta se odvaja 1993. i postaje samostalan, a 2006. Institut postaje i član Međunarodnog udruženja instituta za povijest umjetnosti – RIHA. Svoju podružnicu u Splitu otvara 2010. pod imenom Centar „Cvito Fisković“ te time postaje jedno od središta mediteranske povijesti umjetnosti.
U istraživanjima i prezentaciji nacionalne umjetničke baštine uloga Instituta je velika tako da se u dokumentacijskim resursima nalazi građa od Dubrovnika i čitave jadranske obale do sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije.

Akademija-Art.hr
28.10.2011.