Međunarodn​a studentska konferenci​ja Jučer, danas, sutra – slavistika

a301

Klub studenata južne slavistike A-302, od 9. do 11. listopada 2013. godine, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizira Međunarodnu studentsku konferenciju Jučer, danas, sutra – slavistika

Mjesto održavanja Konferencije bit će Konferencijska dvorana knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3/II. kat). Konferencija će biti propraćena izložbom fotografija “Balkan u riječima i bojama”, koja će biti postavljena u predvorju knjižnice Fakulteta.