Matisse i fovisti u bečkoj Albertini

Henri Matisse Papagajski tulipani

Matisse i fovisti
Bečka Albertina
20. rujna 2013. – 12. siječnja 2014.

Bečka će Albertina ove jeseni ugosti Matissea i foviste. Riječ je o izložbi koja obuhvaća 160 radova Henria Matissea i njegovih mladih kolega koje je tadašnja umjetnička kritika uspoređivala s «divljim životinjama». Njihove su slike doslovno vikale sa zidova, a publika je bila zgrožena naglim i prividno nabacanim potezima kista te šarenim i intenzivnim bojama. Motiv je pri tom bio sporedan, bitan je bio samo izričaj.

André Derain The Pool of LondonAndré Derain

Henri Matisse bio je predvodnik ove umjetničke skupine koja 1905. godine na 3. Jesenskom salonu u Parizu privukla veliku pozornost, a većina radova zastupljenih na bečkoj izložbi će po prvi puta biti predstavljena u Beču i Srednjoj Europi uopće.
Fovizam je trajao svega dvije godine, ali je kao prvi avangardni pokret 20. stoljeća bio od epohalne važnosti za razvoj moderne. Ovaj je novi umjetnički stil predstavljao pandan impresionizmu, a snažno vođene linije fovista imale su za cilj povećanje izražajnosti.

Georges Braque SeascapeGeorges Braque

Sam je pojam fovizma skovan je 1905. tijekom Jesenskog salona u Parizu, a njegovi su glavni zastupnici pored Matissea bili Albert Marquet, Maurice de Vlaminck, André Derain, Georges Braque, Raoul Dufy i Othon Friesz.