Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić uputio je pismo ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini s molbom da udovolji zahtjevu općine Lumbarda kako bi se krenulo u projekt rješavanja problema s odlagalištem komunalnog otpada

Naime, inspektorica zaštite okoliša donijela je rješenje o privremenom zatvaranju deponija komunalnog otpada Kokojevica, a koje već desetak godina služi građanima Lumbarde i grada Korčule za odlaganje komunalnog otpada.
Odluka o prestanku gospodarenja navedenim deponijem, koji je donijela skupština društva Mindel d.o.o. 30. listopada ove godine, a sve do okončanja postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa glede navedenoga odlagališta.
Naime, neriješeni imovinsko-pravni odnosi onemogućuju provedbu daljnjega odlaganja otpada na odlagalištu neopasnoga otpada Kokojevica, koji je izradila tvrtka IPZ Uniprojekt Terra iz Zagreba, navodi se u županovu pismu, u kojem moli ministra Jakovinu da uvaži zahtjev općine Lumbarda da se iz šumsko-gospodarske osnove izdvoji cjelokupna novoformirana čestica zemlje površine 84.532 četvorna metra, u kojem slučaju bi se s Agencijom Audio mogao sklopiti ugovor o pravu gradnje.
Foto: Ikorcula.net