Lucija Konda Labaš: Pojam i uloga fakture na slici

L

Dr.art Lucija Konda Labaš je rođena 1975. godine u Zagrebu. Godine 1999. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, slikarstvo, u klasi prof. Vasilija Josipa Jordana. Zaposlena je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.