Kutina – V.Peter i D.Budovac u galeriji kluba Arcus


V. Peter

U galerijskom prostoru kluba Arcus u P.O.U. Kutina 22.siječnja 2013.g. otvorena je izložba slikarica, članica likovne udruge Ama artem iz Zagreba, Dajane Budovac i Višnje Peter, u sklopu projekta „Gosti u Klik-u, gosti u Arcusu“ u organizaciji P.O.U. Kutina i udruge slikara grada Kutina, Kutinski likovni krug („KLIK“). Izložba će biti otvorena do 10.veljače 2013.godine

Dajana Budovac, rođena u Kutini 1980. godine. Završava srednju medicinsku školu u Zagrebu, te od tada radi i živi u Zagrebu. Slikarstvom se počinje baviti još u djetinjstvu u tehnikama akvarela, te daljnjim stvaranjem i napredovanjem slika u tehnikama ulja na platnu i akrila. Od 2009.g. polaznik je likovne klase prof. Dubravka Lepeja na POUZ-a gdje uz učenje prof. Lepeja širi daljnji likovni razvoj. Član je likovnog društva Moslavački krug iz Popovače, vanjski izlagatelj HLD-a te član i predsjednica likovne udruge Ama artem iz Zagreba, unutar koje organizira i sudjeluje sa ostalim članovima na mnogim izložbama kroz cijelu Hrvatsku te na izložbi u inozemstvu (Prag 2012.g.). Ovo joj je prva samostalna izložba.

D. Budovac

Višnja Peter, rođena u Zagrebu, likovno se izražava od 1999.g. upisom na Otvoreno učilište u Zgrebu, unutar likovne grupe u klasi prof. DubravkaLepeja, i to preko 12 godina, te uz njegovo učenje uspješno savladava sve čari slikanja. Likovno se izražava u ulju i akrilu na platnu. Članica je HLD-a, Grupe 69 te ULUA Ama artem u Zagrebu. Od kako se bavi slikarstvom, sudjeluje u mnogo likovnih kolonija, a naročito ako je humanitarnog karaktera. Živi i radi u Zagrebu. Izlagala je na mnogobrojnim skupnim izložbama, te imala četiri samostalne izložbe. Izlagala je u inozemnstvu, BIH i Češkoj.