izložba – Politički apsurd
Natječaj je otvoren do 10. travnja 2011.

Nakon prošlogodišnjeg izložbeno-istraživačkog projekta pod nazivom 8+8+8 za grad koji je okupio likovnjake s prostora čitave Hrvatske, potencijalni sudionici ovogodišnje izložbe trebali bi istražiti danas sveprisutan fenomen političkog apsurda. Stoga, svi oni koje navedena tema intrigira pozivaju se da promišljanjem materijaliziranom u mediju po izboru (fotografiji, videu, filmu, instalaciji, performansu, dokumentaciji performansa, akciji, urbanoj intervenciji, skulpturi, grafici, slici itd.) pruže svoj doprinos realizaciji ovogodišnjeg Prvomajskog inkubatora. Pristigle radove selektirati će organizatori, ujedno i članovi Kulturno-umjetničkog laboratorija. Osim likovnjaka dobrodošli su i teoretačiri koji bi o navedenom imali prilike progovoriti iz vlastitih perspektiva. Odabrana predavanja se honoriraju! Izložba će se održati u prostoru krčke Galerije Decumanus, a biti će popraćena katalogom.

Prvomajski inkubator je glazbeno-likovnom događanju (koncert demo bendova + grupna tematska izložba) koje se početkom svibnja održava u gradu Krku s ciljem okupljanja, druženja i razvijanja rasprave među mladim glazbenicima, likovnjacima i ostalim entuzijastima. Prvomajski inkubator prvi je put organiziran 1998., a nakon poduže stanke iznova je aktiviran 2006. godine.
Prijavite se za sudjelovanje na izložbi putem sljedećih e-mail adresa:
Igor Gržetić, e-mail: citezrg@yahoo.com ili
Lena Franolić, e-mail: lena@k-u-l.hr

Propozicije natječaja:

Do 10. travnja 2011. pošaljite:
– kontakt autora ili umjetničke grupe
– kratku biografiju autora ili umjetničke grupe
– podatke o radu koji se prijavljuje (naziv, godinu nastanka, koncept i medij)
– fotografije rada koji se prijavljuje.
Svaki autor ili umjetnička grupa može prijaviti najviše dva rada, a ukoliko se radi o filmu ili videu oni moraju biti dovoljno kvalitetni za javnu projekciju.

Akademija-Art.hr
03.03.2011.