Krapinske toplice – Nina Brkić: Ploha – Boja – Akt

Specijalna bolnica iza medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice

do 28. 09. 2012.
Nina Brkić promišlja, razrađuje i ostvaruje ženskih torzo redukcijom na plohe, skombinirajući tehniku kolaž-papira, akrilnog spreja, ljepila, akrilne boje i tuša
 
Platno zatvara slobodnijom  morfologijom malih ploha, primarnih bi sekundarnih boja, gdje ostvaruje ritmično bogatu površinu unutar koje akcentira ženski lik. Na tu podlogu prožetu simbolikom boja i valera postavlja sivoj idejni pečat, svoju idejnu dominantu – stiliziranih ženski akt, reduciran na torzo. U svom slikovnom opusu orijentira se na ženski lik, koji postavlja Ana znamenja i simboliku boja – komplementarnih parkova boja gdje suprotstavljanjem kromtskih vrijednost potiče idejnost i vitalnost ženstvenosti. Morfološki osebujna stilistika likovnog izraza upućuje na hrabru likovnu umjetnicu koja slika bez zadrške i suvišnih akademskih zapreka jer daje prednost oblicima individualnosti i unutrašnjem porivu svojstvenome sebstvu. U prvom dijelu ovog ciklusa prevladavah magenta, purpurna i dijapazon plave boje, što je pozadina linijiskim crtežima akta. U drugom dijelu ciklusa pozadinu nijansira žutim bi narančastim plohama boje na koju polaže crni papri kojim potencira Venus victrix.

Plohe papira gužva, čime postiže reljefnost i stvara dojmljivu slikovnu formaciju. Gužvani papir u boji lijepi na pozadincu načinjenu od prepleta komplementarnih uboja postižući interakciju pozadine, akta i promatrača. U svoje promišljanje stvaranja i životnost uvodi bi promatrača, koji u obzoru kompozicije i misaone morfologije ove umjetnice postaje važan dio vizualne komunikacije.Baveći se likovnošću Nina se sumjeruje u postojana područja mogućnosti, kako u Bona likovna i materijalna tako i u ona iz duhovne sfere, iz koje se sve mišlju preobražava i podastire prde nas. Morfologija ovih stilizacija akta sadrži i drveno značenje T-područja, tzv. psihofizički centar koji es nalazi u središtu ljudskoga torza. Stvaranju je paralelna i kozmički izvor informacija -Theta područje osvijesti u kojem se kreira i stvara te iz kojeg ono osmišljenog prenosimo u naš vidljivi svijet. Ideja o primanosti vitalnosti i kreativnosti nužna je za ravnotežu bi stavranje. Nina u slobodi volje odabire i stvara pozitivan stav o vlastitosti i nastavlja sa stiliziranjem ženskog lika, akta i torza, dok idejnost iz područja svjesnosti zajedno s bojama natapa kadrove platna.

mr. Nena Brkić, dipl. konz.-rest. kipar

Nina Brkić, rođena je 12.01.1979. god. u Zagrebu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i Dizajna u Zagrebu. Profesorica likovne kulture. Diplomirala na Akademiji slikovnih umjetnosti u Zagrebu, Nastavnički odsjek, smjer slikarstvo, u klasi prof. Ante Rašića. Izlaže samostalno bi grupno u zemlji i inozemstvu. Radi u prosvjeti. Članica je HDLU-a, LIKUM-a i Foto kluba, Zagreb.

Akademija-Art