Kovrča Franje Josipa na bečkoj aukciji

KovrcaFranjeJosipa

KovrcaFranjeJosipa

Bečka aukcijska kuća Dorotheum 25. travnja ove godine održava aukciju posvećenu carskoj kući. Na prodaju će biti ponuđeno preko 190 objekta, od kojih je zasigurno najzanimljivija kovrča Franje Josipa, čija se cijena porocjenjuje između 400 i 600 eura

Uredno sačuvana kovrča u tamnoplavom etuiju, kao i još petnaestak drugih predmeta, potječe iz posjeda carskog komornika Eugena Ketterla.

Na aukciji će biti ponuđene i mašete Franje Josipa iz Ketterlove zbirke koje bi mogle dosegnuti cijenu i do 8.000 eura te carev lovački broš, maramica i cigaršpic.

Aukcijski dio posvećen carevoj supruzi Elisabeth predvodi portret s dijamantnom zvijezdom u kosi u vrijednosti od 15.000 do 18.000 eura.