Kaštel Lukšić, Dvorac Vitturi – Vjetar nostalgije

Kaštel Lukšić, Dvorac Vitturi
Dijana Iva Sesartić (kiparica)
Vjetar nostalgije
Mirjana Mimi Matić (slikarica)
u suradnji s Fani Mužić
od 11. lipnja 2011. (u 20.00 sati)

Pogledajte galeriju radova!
Pogledajte galeriju totografija postava!
Pogledajte galeriju radova Dijane Ive Sesartić na portalu Akademija-Art!

Dnevnik kiparice

Nakon zimskih granita i mramora, proljetnih glina i pocinčanih mreža, došlo je ljeto s novim prozračnim idejama…
Sve što sam u rasteru drugih materijala prokušala, ispitala, dodirnula, želim sada sintezom postaviti u nove objekte i sasvim nove materijale. Više ne mogu odoljeti živom interesu za najdobrodošliju prirodnu pojavu u vrućim ljetnim danima i zagušljivim prostorima.
Uz to, već duže vrijeme, razmišljam kako svoje crteže približiti ljudima van okvira ..izvan papira…
Četiri antička elementa( vatra, voda, zemlja, zrak) propitanim kroz bjelinu kamena, sada stavljam na raster plemenite trešnje, johe, oraha, bukve…
Konturni crtež, teških granita i mramora, zamijenila sam lepršavim i prozračnim krokijima na skupocjenim Balduccijevim tkaninama…

Susret tih materijala i crteža, pokrenut će ljudska ruka koja traži ugodu tijelu i oku. Pravi kiparski izazov!! Staviti svoj crtež u živi suodnos čovjeka i prirode.

Susret aktova i antičkih elemenata u rasteru ventule, lepeze.

Pokretni objekt, luksuzni predmet, opremljen ovim likovnim suodnosom, kompleksnije pokreće više nivoe promišljanja.

Još jedna likovna avantura u novim materijalima…

Akademija-Art.hr
08.06.2011.