Katastrofa u Fukushimi: 300 tona radioaktivnog cezija dnevno iscuri u ocean!

Fukushima

Fukushima

Posljednje informacije o situaciji u nuklearki Fukushima nisu dobre

Naime, ritmom od oko 300 tona dnevno u ocean već mjesec dana istječu radioaktivni cezij i stroncij.

Operater nuklearne elektrane, Tepco, radi na uspostavi sustava koj bi dnevno mogao crpkama izbaciti 100 tona podzemne kontaminirane vode, a koja bi se potom filtrirala i reciklirala za hlađenje reaktora.

Izračuni su pokazali da količina radioaktivnih elemenata iznosi 10.000 milijardi bekerela za stroncij 90 i 20.000 milijardi bekerela za cezij.

Prije nesreće i kada je normalno funkcionirala, nuklearka je maksimalno oslobađala 220 milijardi bekerela godišnje.