Karlovac: Prijatelji u gostima 2010.


2. Međunarodna likovna kolonija „Prijatelji u gostima 2010”, Karlovac
Organizator i domaćin: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac26. do 28. 03. 2010. 


Pogledajte galeriju fotografija autorice Ive Lulić!

Kada se je prije nepunih desetak godina rodila ideja da se u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac započne sa organiziranjem likovnih druženja sa karlovačkim slikarima, nitko, pa niti najoptimističniji nosioci te ideje nisu mogli pretpostaviti da će ta početna druženja, u prvo vrijeme susreti tek nekolicine karlovačkih slikara sa odgajanicima doma, postupnim uključivanjem sve većeg broja slikara i nastajanjem likovno sve kvalitetnijih radova prerasti u značajna i sadržajna likovna događanja koja danas sa punim pravom nose atribute cjelovito koncipiranih i dobro organiziranih likovnih kolonija.

 
Ti su likovni susreti godinama postupno organizacijski i sadržajno narastali i narasli toliko da su kroz njih ne samo prodefilirali, već i trajno ostali zapisani skoro svi eminentni likovni stvaraoci iz tzv. karlovačkog likovnog kruga, i to kako doajeni karlovačkog slikarstva, tako gotovo i svi slikari srednjeg i mlađeg naraštaja. U toj početnoj fazi naši gosti su postali svi oni umjetnici koji su u tom periodu kreativno egzistirali na karlovačkom likovnom prostoru , jednom rječju svi likovni stvaraoci koji su željeli i imali što reći svojim likovnim rukopisom.
 
Slijedom tih početnih organizacijskih uspjeha , negdje sredinom ovog desetljeća zapuhnuli su novi , još povoljniji vjetrovi , pa se je značajno primijenila i proširila koncepcija organiziranja dotadašnjih „karlovačkih“ domskih likovnih susreta. Od tog su momenta oni postali otvoreni i za slikare iz drugih sredina. Počeli su nam se odazivati i slikari iz Zagreba, Ozlja, Duga Rese, Slunja, Jastrebarskog i Siska, a zadnjih godina su se u našoj velikoj slikarskoj obitelji pojavili i slikari iz Varaždina, Osijeka, Orahovice,Splita, Dubrovnika, Zaprešića, Vukovara, Lošinja, Knina, Slavonskog Broda, Zadra, Zaostroga, Kutine, Samobora i drugih gradova. Na taj su način naši likovni susreti dobili nove kvalitativne dimenzije, poprimili su nova obilježja, te prerasli u događanja koja sa punim pravom mogu ponijeti epitet likovnih kolonija.

 

U svim dosadašnjim druženjima trudili smo se pozvati što više slikara – dragih gostiju i zajedno sa našim odgajanicima toplo prihvatiti   stare i sve nove likovne prijatelje, stvoriti ugodno i opuštajuće okruženje, potaknuti muze da i one budu naklonjene našim gostima, što je osobito došlo do izražaja zadnjih godina kada smo organizirali godišnje čak po dvije uzastopne kolonije čija su djela izložena u galeriji i radnim prostorima doma, a koja želimo uskoro učiniti trajno dostupnim i karlovačkoj i široj likovnoj javnosti. Danas, kada se nalazimo na pragu početka održavanja 2. Međunarodne likovne kolonije, u kojoj pored domaćih autora ponovno očekujemo i goste – umjetnike iz Slovenije ( Krško, Kostanjevica, Novo Mesto ) i Bosne i Hercegovine ( Bihač, Sanski Most, Velika i Mala Kladuša ), s ponosom možemo konstatirati da su naše likovne kolonije u svome kvalitativnom zamahu započele ispisivati svoj novi životni krug, poprimivši, eto i međunarodni karakter.
 
Svakom posjetitelju koji stupi u prostor doma s ciljem da razgleda našu stalnu postavu, bez obzira da li se radi o vrsnom poznavatelju umjetnosti ili o nekome tko tek otkriva i profilira svoje početne estetske i umjetničke kriterije u oči će odmah upasti najmanje dvije, možda i najvažnije poveznice ove domske likovne postave.

 

Prva zajednička konstanta svih naših do sada održanih kolonija, a time i izloženih radova je različitost autora i njihovih likovnih izražaja, ideja i likovnih pristupa. Ova se konstata ogleda i potvrđuje u različito odabranim, različito otvorenim ili rješenim likovnim problemima, različitim tehnikama i materijalima ili istovjetnim tehnikama i slikarskim materijalima, ali primjenjenim na kreativno različit način, u različito obrađenim temama, ili istim temama obrađenim na likovno drugačiji način, u različitom stupnju uspješnosti u rješavanju odabranog likovnog problema, jednom rječju ogleda se u različitosti likovnog izraza u svojem punom kreativnom značenju. Ta različitost likovnog izražavanja na predstavljenim djelima pri tome ne oslikava različitost i suprotnost ili pojedinačnu ili sveukupnu suprotstavljenost autora i njihovih djela, već isključivo upućuje na raznovrsnost nastalih i prezentiranih djela, te upravo pokazuje skladno uraštanje svih izloženih slika u jednu cjelinu u kojoj svaka slika i svaki autor imaju svoje mjesto i daju cjelokupnoj postavi osebujnu draž i kvalitetu. Ta različitost koja u sebi nosi kvalitete raznovrsnosti, ali istovremeno i odlike sklada i cjeline je upravo jedna od osnovnih poruka koja je namjenjena prije svega našim odgajanicima, ali i ostalim posjetiteljima, kako bi pogledom na pojedine slike i izložbu u cjelini lakše naučili i shvatili ili se podsjetili da biti različit ili drugačiji od drugih ne znači biti izoliran, odbačen ili izopćen, da iznošenje različitih stavova, mišljenja ili potreba ne znači poziv na bunt, destrukciju ili netrpeljivost, da ispoljavanje različitosti kod sebe ili uočavanje različitosti kod drugih ne treba izazivati ili poticati agresivnost, nasilje ili odbojnost, već jedino i isključivo trebaju značiti poziv na toleranciju i uvažavanje drugih. Živeći i odrastajući u ambijentu takvih i sličnih odgojnih poruka odgajanici našeg doma pogledom na izložene slike lakše mogu steći spoznaju o sebi, o svojim pozitivnim vrijednostima, kao i kvalitetama drugih, različitih od sebe, te se lakše mogu nositi sa problemima u vlastitom odrastanju.

 

Ta raznovrsnost i različitost umjetničkih izraza koja je prisutna na predstavljenim likovnim djelima svoje izvorište nalazi još u samoj ideji nastanka likovnih kolonija u našem domu. Možda zbog skromnog početka, same čistoće nastanka ideje ili zbog nepretencioznosti postavljenih ciljeva, još od organiziranja prvih likovnih susreta ostavljen je široki prostor koji je omogućio da se u kolonije uključi svatko tko je svojim osobnim likovnim jezikom imao ili želio nešto reći, bez ikakvih unaprijed utvrđenih uvjeta, ciljeva ili granica, odnosno, stvoren je okvir bez okvira u kojem su se našli i u kojem se nalaze autori različitog likovnog izraza. To je omogućilo da se na našim kolonijama susretnu slikari različitog životnog i likovnog svjetonazora, različite generacijske pripadnosti, različitog slikarskog statusa i naravno, različitog umjetničkog dosega. Tako se među sudionicima i nastalim dijelima mogu prepoznati radovi renomiranih akademskih slikara koji suvereno vladaju likovnim prostorom i tehnikama i koji   u naponu svojeg kreativnog stvaralaštva uspješno i nenametljivo prenose svoja bogata likovna iskustva i znanja na svoje mlađe likovne kolege. Pored njihovih radova se mogu uočiti i kvalitetni radovi slikara amatera koji su u slikarstvo osim ljubavi unijeli i dosta rada i likovnog umijeća i pri tome izgradili ili izgrađuju svoj određeni prepoznatljivi likovni izražaj, te se uslijed toga kod pojedinih slikara pojam amater mora shvatiti sasvim uvjetno. Svakako, među radovima se mogu uočiti i radovi onih slikara početnika koji su tek kročili u polja likovnosti, a koji će u svom budućem likovnom razvoju i na budućim kolonijama u našem domu u ovako inspirativnom i poticajnom likovnom okruženju sasvim sigurno moći poraditi na svojem daljnjem likovnom razvoju.
 
Ta otvorenost prema različlitim slikarima i različitim pogledima na likovnost upravo je i strateški koncept koji se profilirao tijekom ovog kratkog životnog puta likovnih kolonija u našem domu i za kojim ciljem ćemo i ubuduće težiti. Sretni smo što su i svi naši dosadašnji sudionici, kao autori prepoznali takvu umjetničku slobodu i što su u njenim širokim okvirima pronašli sebe i izrazili svoju kreativnost, te što su svojim radovima sa svojih štafelaja i zidova domskih prostora zabljesnuli u punom sjaju svojih stvaralačkih nadahnuća.

 

Druga, svakako ništa manje važna konstanta naših dosadašnjih kolonija, kao i stalne likovne postave u našem domu a koja spaja sve primjenjive tehnike, obrađene teme i postavljene ili riješene likovne probleme, kao i sve prisutne autore u svoj njihovoj individualnosti i različitosti, ta nit koja se sa svojim koloritom, obrisima, pokretima i ritmom nalazi na svakom predstavljenom djelu, a sa njega blješti i prostire se u domski galerijski prostor, te dalje širi i prenosi na sve posjetitelje, ta tanka crvena nit, poveznica svih održanih kolonija je ljubav prema čovjeku, ljubav prema osobama sa posebnim potrebama, osobita ljubav prema djeci koja tu ljubav do dolaska u ovaj dom nisu imala prilike u svom životu osjetiti, prepoznati i doživjeti. Ta nit poveznica, koja svojim fluidom zrači sa svih radova i koja je tako očito utkana i u život svakog od predstavljenih autora, to je nezaobilazna i uočljiva osobina koja naše kolonije i stalnu likovnu postavu u našem domu dodatno moralno obogaćuje i čini ju iznimno kvalitetnom.
 
I na kraju, u predvečerje 2. Međunarodne likovne kolonije „Prijatelji u gostima – 2010” možemo, ali i moramo konstatirati, da su svi dosadašnji sudionici likovnih susreta i likovnih kolonija u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac nošeni tom neizmjernom potrebom iskazivanja ljubavi i pomoći djeci – odgajanicima našega doma, dolaskom u dom unijeli i preko svojih radova trajno zasadili klicu ljubavi, razumijevanja, podrške i davanja. Vjerujemo da te poruke ljubavi i podrške prepoznaju i naši odgajanici jer sa njima i uz njih žive i odrastaju u domu, te vjerujemo da će takve poruke ljubavi i davanja ponijeti sa sobom i onog dana kad se vrata doma zauvijek zatvore iza njih, a oni krenu u svoju novu budućnost.
 
Završavajući ovaj skromni osvrt na dosadašnje likovne kolonije i na umjetničku postavu u našem domu, sa zadovoljstvom i ponosom možemo istaknuti da su naše likovne kolonije svojom trajnošću, koncepcijskim, organizacijskim i sadržajnim narastanjem, te ostvarenom kvalitetom postupno prerasle prag isključivo internih, domskih likovnih događaja, jer su odavno privukle pažnju i karlovačke, a i šire likovne javnosti te da svojim postojanjem predstavljaju još jedan kamenčić u blistavom, bogatom i raznovrsnom mozaiku likovnih događaja u Gradu Karlovcu.
 
Božo  Rupčić, prof. voditelj 2. Međunarodne likovne kolonije
Karlovac, 26. ožujka 2010. godine
 
O NAMA
 
DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI KARLOVAC
ORGANIZATOR 2. MEĐUNARODNE LIKOVNE KOLONIJE „PRIJATELJI U GOSTIMA – 2010.”
 
Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac je javna ustanova socijalne skrbi koja se bavi resocijalizacijom djece i mladeži sa poremećajem u ponašanju i poremećajem osobnosti. Naši štićenici su djeca, maloljetnici i mlađi punoljetnici koji su dom upućeni rješenjima centara za socijalnu skrb svojih matičnih općina zbog narušenih obiteljskih odnosa i manifestiranih poremećaja u ponašanju i osobnosti, kao i rješenjima sudova za mladež zbog počinjenih kaznenih djela. U domu se nakon perioda dijagnostičke opservacije sa njima provodi sveobuhvatan i cjeloviti program resocijalizacije s ciljem otklanjanja poremećaja koji su kod njih dijagnosticirani, odnosno zbog kojih su bili upućeni u dom. Tijekom realizacije resocijalizacijskog programa oni žive i borave u domu , te ovisno o svojoj kronološkoj dobi polaze osnovne ili srednje škole u Karlovcu te stječu završno zanimanje. U radu s njima angažiran je Stručni tim ustanove (socijalni radnik, defektolog-socijalni pedagog, psiholog, a po potrebi i psihaijatar), a u neposrednom odgojnom radu sa njima angažirani su timovi odgajatelja različitih multidisciplinarnih specijalnosti vezanih za odgoj i obrazovanje djece i mladeži.
Kao sastavni dio odgojnog rada sa odgajanicima se provodi cjeloviti i dobro osmišljeni program radno-okupacijskih aktivnosti sa ciljem okupiranja njihovog slobodnog vremena, otkrivanja, poticanja i razvoja njihovih kreativnih, sportskih i drugih afiniteta, a u čemu značajno mjesto imaju i kreativne aktivnosti u Centru za radno-okupacijske aktivnosti „Naš mali kutak”.


 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR LIKOVNE KOLONIJE„ PRIJATELJI U GOSTIMA – 2010"
PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA LIKOVNE KOLONIJE
Ravnateljica Horvat Nataša, dipl.def.soc.pedagog
 
VODITELJ KOLONIJE
Odgajatelj Rupčić Božo, prof.
 
ČLAN ODBORA ZA PRIHVAT UZVANIKA I GOSTIJU
Voditelj Odjela odgojno-stručnih tretmana
Lovrić Sanda, dipl.soc.rad.
 
ČLAN ODBORA ZA AKREDITACIJU GOSTIJU I IZDAVANJE LIKOVNOG MATERIJALA
Odgajatelj Jelenić Vesna, prof.
 
ČLAN ODBORA ZA GRAFIČKO-INFORMATIČKU PODRŠKU i PROMIDŽBU
Odgajatelj Ivanković Miroslav, prof.
 
ČLAN ODBORA ZA PREUZIMANJE I EVIDENTIRANJE UMJETNIČKIH RADOVA
Odgajatelj: Malinar Višnja, dip.soc.rad.
 
ČLAN ODBORA ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU
Psiholog Dulčić Francisko, dipl. psiholog
 
ČLAN ODBORA ZA CATERING I LOGISTIČKE POSLOVE
Domačica: Tarbuk Valerija
 
ČLAN ODBORA ZA KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM
Odgajatelj: Olivera De Trempis, dipl. defektolog
 
SLUŽBENI FOTOGRAF KOLONIJE
Lulić Iva, Časopis STARS
 
 
Podizanje nivoa estetskih, umjetničkih i općih kulturoloških potreba odgajanika i djelatnika doma kroz aktivno druženje sa likovnim umjetnicima različitog likovnog izraza
 
Nastavlajnje sa razvijanjem radnih navika odgajanika kroz njihovo angažiranje u svim fazama organiziranja, pripremanja i provođenja likovne kolonije
 
Stvaranje mogućnosti sa osobnu afirmaciju odgajanika sa izraženim kreativnim potrebama
 
Obogaćivanje fundusa umjetničkih slika namjenjenih za dodjelu u posebnim prigodama, zahvalu donatorima i sponzorima, stručnim djelatnicima u različitim suradničkim i pomagačkim ustanovama i institucijama i za različite humanitarne projekte u kojima je uključen dom
 
Stvaranje poticajnog i pozitivnog ozračja između odgajanika, odgojnog osoblja, pravnih i fizičkih osoba i građana mjesne četvrti i grada
 
Informiranje i senzibiliziranje javnosti lokalne i šire zajednice za problematiku rada doma
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR 2. MEĐUNARODNE LIKOVNE KOLONIJE „PRIJATELJI U GOSTIMA-2010”
KONTAKT ADRESA:
 
Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, 47000 Karlovac, OIB 1812671159
Ravnateljica: Horvat Nataša, dip.def.soc.pedagog,Tel.: 047/648-211,091/648-2000,Fax: 047/648-214
Voditelj likovne kolonije: Rupčić Božo, prof., Tel. 047/648-212,091/5381585,Fax: 047/648-214, 215
 
 
„NAŠ MALI KUTAK”
 
Centar za radno okupacijske i kreativne aktivnosti „Naš mali kutak” je projekat s kojim je Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac 2007. godine konkurirao na natječaju Svjetske banke iz projekta „Inovacije i učenja“ te dobio novčanu donaciju vrijednu 1.500.000,00 kn. Navedenom donacijom uređen je raniji neiskorišteni i djelom zapušteni tavanski prostor doma sa cca 250 m2 korisne površine u kojem je razvijen višenamjenski i polivalentni centar za radno-okupacijske i kreativne aktivnosti pod nazivom „Naš mali kutak”. U njemu je opremljeno više kreativnih radionica u kojima se pod vodstvom voditelja radionica svakodnevno odvija večina radno-okupacijskih aktivnosti naših odgajanika.
 
VODITELJ “Našeg malog kutka„ odgajatelj Jelenić Vesna, prof.
 
LIKOVNA RADIONICA
Voditelj: Rupčić Božo, prof.
 
KERAMIČARSKA RADIONICA
Voditelj: Jelenić Vesna, prof.
 
GRAFIČKO-INFORMATIČKA RADIONICA
Voditelj: Ivanković Miroslav, prof.
RADIONICA OSLIKAVANJA STAKLA
Voditelj: Lovrić Sanda, dipl. soc. radnik
ARANŽERSKA RADIONICA
Voditelj: Malinar Višnja, dipl. soc. rad., Pavlačić-Neumann Jasna
RADIONICA UNIKATNOG NAKITA
Voditelj: Pijevac Sunčica
RADIONICA UOKVIRIVANJA SLIKA
Voditelj: Delić Miroslav, prof.
KROJAČKA RADIONICA
Voditelj: Malinar Višnja, dipl. soc. radnik
 
FRIZERSKA RADIONICA
Voditelj: Jelenić Vesna, prof.

KAZALO UMJETNIKA

Andlovic Rafael
Babić Snježana
Bedek Marina
Botički Stjepan
Budimir Branko
Čapljak Goranko
Cvitak Mirjana
Dular Simona
Ferenčak Josip
Fijucek Joško
Garafolić Robert
Grgeljac Zdenko
Grundler Vesna
Gubijan Saša
Hasičević Amir
Ivanković Mira
Jovanović Darko
Katić Stjepan
Kecman Mrjan
Komuškić Mirko
Kos Miroslava
Košta Tomislav
Krmpotić Vanja
Krnić Miroslav
Krupa Alfred-Fredy
Lasić Zdenko
Leš Josip
Leš Ljubica
Lulić Iva
Maček Stanič Lidija
Marić Mijat
Mašić Lončar Ana
Milašinović Ana
Nikolić Boško
Orešković Slavica
Pavlović Dražen
Petraš Ivica
Pisac Mato
Pribanić Suzana
Radovančević Ljubomir
Rupčić Božo
Rupčić Milorad
Seleš Dražen
Stunja Milan
Šiško Želimir
Štajduhar Jadranka
Tintor Nedjeljko
Vuletić Davorka
Zgombić-Halaji Ines
Zvonarević Vesna
Žuža Boris
 
 
DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI KARLOVAC
KA L E N D A R  DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2009/10.
 
Dan kretivnih susreta svih domova za resocijalizaciju u RH
 
Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: članovi kretivnih radionica domova za odgoj djecu i mladeži: Osijek, Varaždin, Bedekovčina,Dugave- Zagreb, Rijeka, Lošinj, Cres, Pula, Zadar, Split i Karlovac
Vrijeme: listopad 2009. g.
Mjesto: kreativne radionice u „Našem malom kutku“ i drugi radni prostori u domu, Banija 14, Karlovac
 
Međunarodna likovna kolonija „Prijatelji u gostima -2010"
Organizator i domaćin: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: 60-tak slikara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije
Vrijeme: 26. I 27. ožujak 2010. godine
Mjesto: kreativne radionice u „ Našem malom kutku „ i drugi radni prostori i dvorište u domu, Banija 14, određeni eksterijeri u Karlovcu i bližoj okolici po izboru autora
 
Prvi Sportski susreti svih domova za resocijalizaciju „Igre bez granica – 2010“
 
Organizator i domaćin: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: sportske ekipe domova za odgoj djece i mladeži : Osijek, Varaždin, Bedekovčina,   Dugave- Zagreb, Rijeka, Lošinj, Cres, Pula, Zadar, Ivanec, Split, Karlovac i Dječijeg doma „ Vladimir Nazor – Karlovac
Vrijeme: 24, travanj 2010. Godine
Mjesto: sportski tereni na Vunskom polju u Karlovcu, sportska dovrana Taekwondo kluba Kalrovac
„Atomsko sklonište”,Rakovac 2, Karlovac
 
Dan ustanove
 
Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: predstavnici Ministarstva zadravstva i socijalne skrbi RH, predstavnici Gradskog poglavarstva i karlovačke županije, matični centri za socijalnu skrb ,ravnatelji osnovnih i srednjih škola iz Karlovca, predstavnici PU karlovačke, Općinskog i Županijskog suda, Općinskog državnog odvjetništva, odvjetnici, predstavnici zdravstvenih institucija i dr. pomagačkih institucija, organizacija i pravnih osoba
Vrijeme: 11. svibanj 2010. godine
Mjesto: dvorište i radni prostori Doma za odgoj, Banija 14
 
Dan obitelji
 
Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: roditelji i članovi obitelji naših odgajanika, razrednici, nastavnici osnovnih i srednjih škola,donatori i sponzori,
Vrijeme: 12. Svibanj 2010. godine
Mjesto: dvorište i radni prostori doma za odgoj, Banija 14, Karlovac
 
Ljetovanje – kampiranje sa „školom u prorodi” i kreativnim radionicama
 
Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac
Sudionici: nagrađeni odgajanici iz svih odgojnih grupa i tretmana
Vrijeme: 15-30. lipanj 2010. godine
Mjesto: otok Veruda ( Fratarski otok ) u pulskom akvatoriju, Park prirode Vransko jezero, općina Biograd na moru
Božo Rupčić
 
Akademija-Art.hr