Karlovac – Iva Lulić: Vile i vilenjaci

Maja Priselac, odnosi s javnošću Udruge Artus 
maja.priselac@gmail.com

Stari grad Dubovac, Karlovac
Iva Lulić
Vile i vilenjaci Artusi
Fotografijom do kreativnog djetinjstva i odrastanja
od 11. 05. 2011. (u 19.30 sati)

Pogledajte galeriju fotografija vila i vilenjaka Ive Lulić!

Pogledajte galeriju fotografija s otvorenja autora Darka Pereška i Milorada Rupčića!
Pogledajte galeriju fotografija Ive Lilić u društvu vila i vilenjaka!

U dvorcu Dubovac, na Starom gradu Karlovcu, 11. svibnja ove godine otvara se  jedinstvena humanitarna izložbe fotografija pod nazivom „Vile i vilenjaci Artusi“. Izložba je nastala kao suradnja i rad fotografkinje Ive Lulić, Udruge Artus i štićenika Doma za djecu Vladimir Nazor iz Karlovca.

U razdoblju između 1. svibnja i 20. listopada 2010. godine nastale su fotografije objedinjene pod nazivom Vile i vilenjaci. Na fotografijama su štićenici Doma za djecu Vladimir Nazor u ulogama vila i vilenjaka. Fotografije su snimljene diljem Karlovačke županije te osim vila i vilenjaka kao glavnih motiva prikazuju prirodne ljepote ove Županije (spilje, rijeke, šume, slapove…).
Zašto vile i vilenjaci? Ova mitološka bića simbol su magičnih moći, ljepote i sreće, a povezujemo ih s prirodnim ljepotama. Za nas iste te karakteristike imaju i djeca karlovačkog doma odnosno djeca uopće. Ulaskom u novi dom (posvojenjem ili udomiteljstvom) štićenici Doma unose sreću u obitelj, a za posvajatelje odnosno udomitelje često je to čaroban trenutak kao što je i samo rođenje djeteta. No, u dječjim je rukama i moć da utječu na budućnost društva u kojem živimo jer oni jesu budućnost društva, ali i simbol ljepote društva te iskrene radosti i sreće.

„Vile i vilenjaci Artusi – kreativno djetinjstvo i odrastanje„ projekt je fotografkinje Ive Lulić, Udruge Artus i štićenika Doma za djecu Vladimir Nazor iz Karlovca. Krenuo je kao samostalna inicijativa Ive Lulić, a razvio se u suradnju i rad desetak ljudi koji čine Udrugu Artus.

Udruga će raditi na poticanju kreativnosti i inovativnosti djece i mladih (osobito djece bez adekvatne roditeljske skrbi i socijalno ugrožene) kroz obrazovne i kulturno-umjetničke sadržaje, a projekt „Vile i vilenjaci Artusi“ prvi je u nizu projekata Udruge.

Planovi Udruge uključuju humanitarne akcije, predlaganje mjera za zaštitu prava i poboljšanje uvjeta života djece bez adekvatne roditeljske zaštite i socijalno ugrožene djece i mladih te organizaciju stručnih savjetovanja, tribina i okruglih stolova, organizaciju radionica i drugih kulturno – umjetničkih i obrazovnih aktivnosti.

Fotografije su temelj na kojem se gradi ostatak projekta, a to su izložbe fotografija diljem Hrvatske. Sljedeća izložba bit će u srpnju u Domu Hrvatskog društva likovnih umjetnika.
Novac prikupljen donacijama i sponzorstvima koristit će se za organizaciju radionica iste tematike diljem Hrvatske i financijskoj pomoći štićenika Doma za djecu Vladimir Nazor po potrebi, kao i daljnje umjetničke i edukativne radionice Udruge namijenjene štićenicima karlovačkog doma i drugih domova.

O PROJEKTU

Humanitarna akcija „Vile i vilenjaci Artusi – kreativno djetinjstvo i odrastanje“ pokrenuta je s ciljem rada s štićenicima Doma za djecu Vladimir Nazor kroz umjetničke (fotografske) radionice i edukativne radionice, te druženja s djecom na izletima diljem Hrvatske. Moto nam je „biti prijatelj djeci“ i omogućiti im poticajno i kreativno djetinjstvo i odrastanje. Udruga će kao prijatelj pomagati djeci u situacijama kada im je pomoć potrebna, sudjelovati u proslavama njihova rođendana, organizirati edukativne i kreativne radionice te druge slične aktivnosti. Krajnji i dugoročni cilj je prikupljanje i raspodjela novčanih sredstava za štićenike Doma za djecu Vladimir Nazor iz Karlovca u formi ušteđevine koja će djeci Doma po izlasku iz ove ustanove olakšati osamostaljenje. Novac će se prikupljati prodajom zanimljivih artikala nastalih iz fotografija snimljenih u prvoj fazi projekta. Akcija je spoj umjetnosti, suradnje različitih faktora društva i humanitarnog djelovanja.
U razdoblju između 1. svibnja i 20. listopada ove godine nastale su fotografije objedinjene pod nazivom Vile i vilenjaci. Na fotografijama su štićenici Doma za djecu Vladimir Nazor u ulogama vila i vilenjaka. Fotografije su snimljene diljem Karlovačke županije te osim vila i vilenjaka kao glavnih motiva prikazuju prirodne ljepote ove Županije (spilje, rijeke, šume, slapove…). U tu svrhu organizirano je 30-ak jednodnevnih izleta i trodnevno kampiranje na 30 – ak lokacija. Nastalo je 80-ak verzija fotografija.
Zašto vile i vilenjaci? Ova mitološka bića simbol su magičnih moći, ljepote i sreće, a povezujemo ih s prirodnim ljepotama. Za nas iste te karakteristike imaju i djeca karlovačkog doma odnosno djeca uopće. Ulaskom u novi dom (posvojenjem ili udomiteljstvom) štićenici Doma unose sreću u obitelj, a za posvajatelje odnosno udomitelje često je to čaroban trenutak kao što je i samo rođenje djeteta. No, u dječjim je rukama i moć da utječu na budućnost društva u kojem živimo jer oni jesu budućnost društva, ali i simbol ljepote društva te iskrene radosti i sreće.

„Vile i vilenjaci malena su bića koja na svijet donose radost, bezbrižnost i sreću. Pomažu ljudima i vraćaju dobro dobrim. Žive u zajednicama, klanovima unutar humaka, pored rijeka, po planinama, spiljama, livadama, močvarama, krošnjama stabala… Ipak, uvijek su nastojali i nastoje uspostaviti neki kontakt s ljudskim društvom.

Vilenjaci su izuzetno mudri, a upravo mudrost i magične moći, njihovo je najjače oružje. Pomažu slabijima i ne vole nepravdu.

Narodna predaja kaže da je svijet bio ljepši, a ljudi sretniji u doba kada su vile Svijetom hodale! „U vrijeme ono ljudi bijahu dobri, a vile njime pomagale polja žeti, travu kositi, korov plijeviti, stoku hraniti, kuće graditi. Tuge nije bilo, jer svuda su vile pomagale. Jedno je bilo srce svih ljudi, jedna volja, jedan običaj, jedan zakon. Ali ljudi iznevjeriše vile, pastiri baciše tambure i svirale, pjesma je utihnula. Zlatno doba je prestalo. Tada su i puške zapucale i narodi se zaratili. Od onda nestade vile…“

Gledajući iz ove perspektive klinci iz domova su zaista mali vilenjaci. Ta su djeca uistinu posebna i često razumiju svijet bolje od nas ostalih. I oni, kao i pravi vilenjaci žive u zajednici, pomažući jedan drugom pri odrastanju, nesebično dijeleći svaki slatkiš, robu, igračku. Pohlepa im stran pojam, a kad ljudi dođu u posjet njihovom domu, oni ga nesebično obasiplju ljubavlju i veseljem.

Ovi klinci žive bez roditelja kao i vilenjaci i možda ih je baš takav način života potaknuo da neke stvari na ovom svijetu shvate ranije od nas ostalih. Baš ih ta činjenica pretvara u vile i vilenjake. Nadrasli su materijalizam svojstven ljudima. Ovi klincu znaju da je ljubav pokretač svemira, znaju da je čisto srce ključ sreće, a iskrenost najveći dar koji možeš dati bližnjemu.

Kao što narodna predaja kaže da je svijet bio ljepši dok su vile njime hodale, tako su nam možda ovi vilenjaci prilika da svijet opet učinimo ljepšim. Uvjerena sam da bi svijet postao puno ljepše mjesto kada bi ljudi dozvolili ovim malim vilama i vilenjacima da ih pouče životu i življenju.“

Iva Lulić

Ovaj humanitarni projekt od ostalih humanitarnih akcija razlikuje ponajprije sudjelovanje djece u nastanku istog. Djeca su neposredno bila uključena u proces stvaranja fotografija i time su na jedinstven način pokazala svoju vrijednost i posebnost kroz medij fotografije. Zajedno sa fotografom stvorili su proizvod namijenjen širokoj publici.

Fotografije su temelj na kojem se gradi ostatak projekta, a to su izložbe fotografija diljem Hrvatske. Novac prikupljen donacijama i sponzorstvima koristit će se za organizaciju radionica iste tematike diljem Hrvatske i financijskoj pomoći štićenika Doma za djecu Vladimir Nazor po potrebi, kao i daljnje umjetničke i edukativne radionice Udruge namijenjene štićenicima karlovačkog doma i drugih domova.

IZLOŽBE FOTOGRAFIJA

Prva izložba fotografija pod istoimenim nazivom „Vile i Vilenjaci Artusi“ i promocija čitavog projekta održat će se 11. svibnja ove godine na Starom gradu Karlovcu u dvorcu Dubovac. Prva izložba fotografija osmišljena je kao Vilenjačka gozba (od posjetitelja se očekuje da uz osmijeh na izložbu ponesu i neki vilinski ili vilenjački motiv). Karlovačka izložba okupit će i ugledna imena iz hrvatskoj javno i političkog života.
Izložba se u srpnju seli u Dom HDLU-a u Zagreb, a 25. svibnja dio fotografija s izložbe bit će kao uvod za zagrebačku publiku predstavljen i na Danu kreativnosti i inovativnosti u zagrebačkom Kazalištu Komedija.

REALIZACIJA PROJEKTA

Prva faza projekta – fotografije realizirana je u periodu od 1. svibnja do 20. listopada 2010. godine. U svrhu organizirano je 30-ak jednodnevnih izleta i trodnevno kampiranje na 30 – ak predivnih lokacija diljem Karlovačke županije. Nastalo je 80-ak verzija fotografija.
Prva izložba fotografija i medijska promocija čitavog projekta uz podršku uglednih imena iz hrvatskoj javnog života održat će se u dvorcu na Starom gradu Dubovcu u formi Vilinske gozbe u svibnju 2011. godine.
Nakon Zagreba izložba kreće po čitavoj Hrvatskoj.

CILJEVI PROJEKTA

Niz je ciljeva ovog projekta od kojih su neki već i ostvareni. Fotografije su nastale na izletima koji su spoj zanimljivog, kreativnog i interaktivnog druženja (što nije česta aktivnost štićenicima Doma) i upoznavanja s medijem fotografije. Cilj nam je bio i potaknuti te podignuti samopouzdanje djece, što se i dogodilo. Introvertirana djeca pokazala su velik stupanj otvorenosti prema ovakvom načinu izražavanja kroz fotografiju.
Jedan od ciljeva projekta jest i senzibiliziranje javnosti o problemima djece bez adekvatne roditeljske skrbi te podizanje svijesti o važnosti jednakih mogućnosti za djecu u domovina i djecu s obiteljima.
Dugoročni cilj jest prikupiti dovoljna financijska sredstva prikupljena koja bi osigurala djeci Doma početnu sigurnost prilikom ulaska u „svijet odraslih“. Sredstva će se koristiti isključivo namjenski (za kreativne i edukativne radionice, za školovanje, pokretanje vlastitog obrta ili poduzeća štićenika…), i pod strogom kontrolom (kako sredstva ne bi bila zloupotrebljena).
Konačni cilj ovog projekta jest i prekidanje začaranog lanca siromaštva. Analiza Svjetske banke o ekonomskoj ranjivosti otkriva dva ekonomska uzroka siromaštva: ograničenu mogućnost zapošljavanja i neprikladnu mrežu socijalne zaštite. Ovim projektom želimo ukloniti ili barem umanjiti te probleme u kategoriji nezbrinute djece odnosno djece bez prikladne roditeljske zaštite.
Cilj nam je i širenje projekta na Domove diljem Hrvatske odnosno mreža štićenika tzv. Klub vila i vilenjaka Artusa.

Iva Lulić u društvu vila i vilenjaka Artusa

Akademija-Art.hr
01.05.2011.