Kardinal Bozanić u katedrali na Stepničevo

Stepinac je bio učitelj pouzdanja i dobrote


Dana 10. veljače, na Stepinčevo je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio misu u Zagrebačkoj prvostolnici. Uz ostalo je istaknuo kako su uslišane molitve blaženom Alojziju za pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj. A on je, progovorio novom snagom i porukom za Crkvu i hrvatski narod, osvježio vjerničku radost i nadu te vratio ponos narodu. Kardinal Bozanić je pozvao vjernike da tijekom korizme sudjeluju u inicijativi pod nazivom "Misije u gradovima".

Kardinal je još u Zagrebačkoj prvostolnici rekao: „Govor Stepinčeva života bio je vidljiv i u papinu govoru svijetu kulture, znanosti, politike, gospodarstva, predstavnicima religija, kada je u središte razmatranja stavio oblikovanje savjesti i važnost promicanja logike darovanosti, s pozivom da se razum i sloboda čuvaju otvorenima prema njihovu nadnaravnom temelju. I kada je govorio mladima o ljudskoj čežnji za srećom, o dubokim traženjima smisla i o opasnosti da ljudi svoje pouzdanje stave u nešto što ne ispunja tu čežnju vidjeli smo u pozadini lik našega blaženika. Stepinčeva zauzetost za obranu i dostojanstvo obitelji i braka vidjela se dok je Sveti otac govorio našim obiteljima o ljepoti i važnosti obitelji.“ rekao je Bozanić

Još je zagrebački kardinal odsjetio kako je upravo Stepinac često  upozoravao na pogubnost koja prijeti našem narodu, Europi i svijetu, ako se zanemari vrijednost obitelji i nepovredivost ljudskoga života od začeća do naravne smrti. Ocijenio je takođert kako smo po papinu pohodu primili zaokruženu sliku govora o kršćanskome humanizmu, te kako je Stepinac bio učitelj pouzdanja i dobrote. "Tamo gdje ne postoji zadnji razlog i smisao, rađa se malodušnost i očajanje", rekao je Bozanić, te je upozorio na nasilje koje je „ često odgovor na bezizlaznost, na očaj.“

Bozanićev je stav kako društvo koje nije sposobno ili ne želi ponuditi ljudima značenje, otkrivati istinu o podrijetlu i cilju života, izbjegavajući pitanja o smislu trpljenja, otvara prostor za surogate, koji se očituju kao bijeg od života, posežući za sredstvima ovisnosti.

Ustvrdivši kako je pitanje nataliteta blisko povezano s pitanjem nade, istaknuo je kako je kršćanski gledano životni plan imati djecu te odgovoriti Bogu na poziv da se živi u braku muškarca i žene, kao obitelj. A umiranje, istaknuo je, započinje onda kada nestane poniznosti pred otajstvom života.

Govorio je kardinal Bozanić i ot ome kako se u Hrvatskoj čuju glasovi koji ne djeluju ohrabrujuće, kada je posrijedi dar života. "Govori se olako, obescjenjujući stavove vjernika, pozivajući se na toleranciju prema različitosti mišljenja, kako bi se brzo otkrilo da je teško uspostaviti zdravo društvo bez suglasnosti o temeljnim pitanjima", rekao i zapitao "ima li važnijeg temelja od života?

Kardinal Bozanić smatra kako je i tamo gdje sve nije razvidno, nužno čuvati poniznost i okvire ljudske spoznaje. Upozorio je na to da, kad se počne glumiti gospodare života i smrti, nije neobično izravno zagovaranje pobačaja ili eutanazije. Ocijenio je kako bi bilo vrijedno zastati, razmotriti stavove, jer posrijedi je život, onaj isti koji nas povezuje s Izvorom svega što živi. Stepinčeve riječi upućene 1940. liječnicima bile su, podjsetio je, „kako je pobačaj i golemo socijalno zlo, koje je teško ranilo stablo narodnog života."

Nives Gajdobranski

Akademija-Art