Izložba Renate Papište u Beogradu

Renata Papista pozivnica

Renata Papista pozivnica

Izložba mlade grafičarke Renate Papište pod nazivom “E.A.” otvara se u 9. svibnja 2013. godine (u 19.00 sati) u Galeriji Centra za grafiku u Beogradu. Izložba se može pogledati do 25. svibnja

Renata Papišta, pripadnica mlađe generacije grafičarki, na izložbi pod nazivom “E.A.” objedinjuje i predstavlja radove iz dva grafička ciklusa: “Apokalipsa grafike” i “Odsutnost prisutnih”. U osnovi radova oba ciklusa je tradicionalna grafička tehnika – drvorez, tehnika visoke štampe koju autorka koristi kao polazište za eksperimentisanje, likovno-grafička istraživanja i promišljanja o aktuelnom trenutku, o stanju i poziciji medija grafike na savremenoj likovnoj sceni.

Stvaralačka sloboda i zaigranost u stvaralačkom procesu dolaze do izražaja u ciklusu “Apokalipsa grafike”, započetom 2007. godine, koji obuhvata radove nastale neobičnom kombinacijom i kolažiranjem grafičkih otisaka na rendgenskim snimcima i drugih materijala koji nisu tipični za grafičko stvaralaštvo. Prekoračenje tradicionalnog koncepta, uobičajenih načina prezentacije grafičkog otiska i njegovih karakteristika (dvodimenzionalnost, statičnost, …) ogleda se i u postavci radova u izložbenom prostoru. Naime, ove višedelne grafičke instalacije (koje autorka naziva skulgraf) ”iskoračile” su u prostor te on postaje njihov sastavni element. Osim toga, izložene slobodno u prostoru, one pozivaju aktivnog i znatiželjnog promatrača na igru otkrivanja mnogobrojnih značenja koja se iščitavaju u kontekstu datog prostora, ambijenta, osvetljenja, preplitanja unutrašnjosti i spoljašnjosti, vidljivog i nevidljivog, …

“Odsutnost prisutnih” je naziv ciklusa koji se razvija od 2011. godine a objedinjuje serije grafičkih kompozicija sastavljenih od niza pojedinačnih otisaka za koje su upotrebljene matrice ciklusa “Apokalipsa grafike”. Takođe, iz prethodnog ciklusa preuzet je motiv portreta koji u ovim kompozicijama doživljava transformacije naknadnim intervencijama, dorađivanjem, oduzimanjem, dodavanjem, … Za razliku od prethodnih radova koji stoje slobodno u prostoru, grafički otisci ciklusa “Odsutnost prisutnih” se vraćaju zidu – oni poput tapeta prijanjaju na zid i stapaju se s podlogom, čime je naglašena njihova plošnost i dvodimenzionalnost. Osim toga, grafički otisci ovih kompozicija imaju rok trajanja, odnosno traju onoliko koliko traje izložba, nakon čega ostaju otvorene mogućnosti novih transformacija, mutacija, namena i značenja.

Nazivom izložbe “E.A.” Renata Papišta nas podseća na prisustvo odsutnog autora koji se krije iza svakog izloženog ručno štampanog grafičkog otiska. U pozadini grafičkih instalacija – skulgrafa i multipliciranih (ne)vidljivih portreta kriju se, između ostalog, promišljanja o identitetu, identifikaciji i individualnosti pojedinca u savremenom društvu. Ciklusi “Apokalipsa grafike” i “Odsutnost prisutnih” otkrivaju nam da je grafika, iako zapostavljena i marginalizovana, itekako prisutna na savremenoj likovnoj sceni. Kroz istraživanje vizuelnih mogućnosti medija grafike Renata Papišta nesumnjivo gradi individualni grafički izraz i nesputano se kreće ka novim mogućnostima oblikovanja grafičkog lista i novim eksperimentima.

Sanela Nuhanović

Renata Papišta rođena je 1981. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je 2006, a potom i magistrirala 2009. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku, u klasi profesora Dževada Hoze. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, te je uzela učešće na bijenalima, trijenalima, festivalima i kolonijama. Bavi se eksperimentalnom / prostornom grafikom. Od 2006. godine članica je Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), a radi u zvanju asistentice na Odsjeku za grafiku ALU u Sarajevu.

Samostalne izložbe:
2011. ”Apokalipsa grafike”, Galerija Palach, Rijeka, Hrvatska
2010. ”Sjene Skulgrafa”, Galerija Roman Petrović, Sarajevo, BiH
2010. ”Apokalipsa grafike”, Galerija Fonticus, Grožnjan, Hrvatska
2010. ”Izložba grafika”, Galerija Udas, Banja Luka, BiH
2009. ”Vođeni zapisi”, Galerija 10m2, Sarajevo, BiH
2009. ”Izložba litografija”, Galerija AB, Maglaj, BiH
2009. ”3 u 1”, Gradska Galerija, Bihać, BiH
2009. ”Apokalipsa grafike”, ALU, Sarajevo, BiH (izložba magistarskog rada)
2006. ”Šta djeca znaju o zavičaju”, ALU, Sarajevo, BiH (izložba diplomskog rada)
2003. ”Graphiques & Aquarelles”, ENSBA, Pariz, Francuska

Nagrade:
2011. Nagrada za grafiku ”Privatno i javno”
2011. Nagrada za grafiku ”Collegium artisticum 2011”
2008. Nagrada ”Sarajevo u djelima likovnih umjetnika”
2007. Nagrada za grafiku ”Kenan Solaković” na izložbi Salon mladih
2005. Nagrada 6. Internacionalnog studentskog bijenala u Makedoniji