arheoloski muzej 1

Od 7.studenog do 7. prosinca 2013. povodom međunarodnog skupa Mlađa faza kulture polja sa žarama između istočnih Alpi i Dunava organiziranog u Institutu za arheologiju u Zagrebu otvorena je prigodna izložba Mlađa faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Izložba obuhvaća reprezentativne nalazke iz pojedinih naselja, reprezentativne grobove u kronološkom i kulturološkom smislu, i izbor ostava koje oslikavaju fenomen deponiranja brončanih predmeta karakterističan za istodobni karpatski krug. Svrha izložbe je sintezno predstaviti mlađu fazu Kulture polja sa žarama s najznačajnijim nalazištima iz toga doba na prostoru sjeverne Hrvatske.

arheoloski muzej 2

S obzirom na to da je izrazito bitno što jasnije predočiti rezultate novih istraživanja, kojima se u znatnoj mjeri mijenjaju dosadašnje spoznaje o toj kulturi ne samo na prostoru Hrvatske, već i u širem srednjeeuropskom prostoru, izim nalaza iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, jer je jedan dio izložbe posvećen zista najnovijim arheološkim nalazima iz baš tog razdoblja. (Ivan Raos)

arheoloski muzej 3