Izložba slika grupe Duga

Otvorena galerija, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb
Izložba slika polaznika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
Sveučilište za treću životnu dob
Grupa Duga
od 20. 01.do 02. 02. 2011.

Voditeljica: Ana Tomljanović, prof.

Boja, kao likovni element i sadržaj djela, osnova su koncepta grupe  „Duga“. Jednostavnim formama upotpunjenim modelacijom boje unutar mrtve prirode, pejzaža, figura i aktova i geometrijskom pročišćenošću unutar nadrealnog, sinteze figurativnog i apstraktnog, osmišljeni su prizori unutar tematske različitosti slika.

Boja je oznaka pregledne dinamičnosti samih kompozicija, ali i hod kroz modelacije valera i njihovog međusobnog komuniciranja.Otvoren je to dijalog oblika i modelacije, što doprinosi ravnoteži linija, mrlja i čistih ploha unutar svake kompozicije, u srazovima proboja i mirnog tijeka.
Njihovi početni, škrti, jednostavni scenariji s vremenom postaju slojeviti, optički uravnoteženi, kompozicijski i sadržajno upotpunjeni, da bi u ovom ciklusu autori krenuli svatko svojim putem sa ciljem osobnog istraživanja svijeta oko sebe.
Istražuju likovne elemente i spajajući ih u novu likovnu sintaksu i logiku priče, naglašavajući bit, aktivnu ulogu boje kao osnovnu jedinku u tektonici slike. I onih koji poput prepoznatljive figurativnosti drže kompoziciju, kao i onih apstraktnih formi koje traže svoj par – boju, tendiraju izlaženju iz kadra. Koloristička izražajnost definira vrijednost svakog segmenta stvarajući napetost kromatskog polja brižljivo odmjerenog ritma, postupnim nježnim nijansiranjem tonova, dok u plohi doživljavamo taktilnost volumena. Tako likovna gradivnost uvijek donosi nova rješenja koja podupiru sadržajnu komponentu.
Nepredmetnost nosi svoj organičko–apstraktni asocijativni vitalitet i potrebu da slike prodube ideju o vremenu ostavljenih tragova.

Autori slažu harmoniju priče na temelju ekspresivnog i impresivnog doživljaja, emotivne reakcije onoga što im je najbliže, što ih okružuje, istražuju nove mogućnosti valera boje, eksperimentiraju, igraju se različitim kombinacijama, sučeljavanjima elemenata, komponiraju, konstruiraju jedinice u oblike dinamičke kohezije u strukturalno jedinstvo gdje se događa fascinacija vizualnom energijom.

Svatko zadržava pravo na iskru sebe i na priču u kojoj se osjeća svoj.

Ana Tomljanović

O grupi DUGA


Djeluju u POU Zagreb od 2007. godine, pod vodstvom prof. Ane Tomljanović. Rade u crtačkim i slikarskim tehnikama na papiru i platnu, a ponajviše akrilom na platnu. Izlagali su na skupnim izložbama likovnih radionica „Sveučilišta za treću životnu dob“, u galerijiama POU-a u Zagrebu. Autorice žive i rade u Zagrebu.

Popis autora:
Jadranka Popović, Melita Petrović, Marija Šoljić, Katarina Tamhina, Anica Nedeljković Borovec, Borislav Lav Adamec
Izbor slika i likovni postav izložbe: Ana TomljanovićJadranka Popović, LOPOČI, Akril, 30×100 cm, 2010.


Katarina Tamhina, GUŠTERICA, Akril, 70×50 cm, 2010.


Melita Petrović, SUMRAK, Akril, 50×40 cm, 2010.


Anica Nedeljković Borovec, STARA KAVANA, Akril, 30×40 cm, 2010.


Marija Šoljić, MRTVA PRIRODA, Akril, 40×40 cm, 2010.


Borislav Lav Adamec, STOJEĆI AKT, Ulje na kartonu, 70×50 cm, 2011.Višnja Vidmar
visnja.vidmar@zg.t-com.hr

Akademija-Art.hr
21.01.2011.